Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Need U - BTS (English Cover)

Gửi Bài hát >>
Linh Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 12:50:16
101 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Fall (everything) (everything) fall (everything)
You're hurting fall (everything) fall (everything)
Fall (everything)
Stop hurting me
even wanna have to think of you
You keep invading, I want you to
My explodes, I overload

say you're sorry 'cause I'm over you
Stop this love 'cause you don't me, oh
The you say and do destroy me, oh
You broke my in two, you let go
I can't move, you cut I hate you

Take it all away, go back, don't wanna see
But you're my everything, everything,
Don't see you, huh
Stay with me, can you forgive me
I need you girl
am I thinking of you?

Loving you when don't care
I need you girl
Why do need your comfort?
When I know you're me
I need you girl, you're all I want
I need you but I can't go on

I need you girl need you girl)
I need girl, I need you girl
goes round and round, why do you keep on hurting me?
I go down and I'm just a fool but I wanna be
I know nothing can help me, my heart is beyond control

I can't help but falling down,
Baby, I can't listen, try but I can't so,
I'm talking to (talking to myself)
I'm talking myself (talking to myself)
I don't know what to do 'cause you won't ever at me

Still, the sky is blue again (still, sky is blue again)
The sky is beautiful, the sun over you
My are pouring down under the sky
Why are you leaving me when you're the I need
Why did have to be the one for me

I need you girl
Why am thinking of you?
Loving you when you care
I need you girl
do I need your comfort?
When I know hurting me
I you girl, you're all that I want

I need you girl, but I go on
I need you (I need you girl)
need you girl, I need you girl
do you need, do you need this to end now? just say so
Girl, it be, could it be that you're telling me to go?

Tell 'cause I don't wanna hurt you
Tell me what to do, you want to
Leave me so that can let you go, oh
need you girl (yeah, oh baby)
Why I thinking of you?

Loving you when you don't
I need girl (why?)
Why do I your comfort?
When I know you're hurting me (when I know you're hurting
I need you girl, you're all that I

I you girl, but I can't go on
I need you girl (I need you
I need you I need you girl
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang