Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Complicated - Olivia O'Brien (Cover by Avril Lavigne)

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 16:13:17
84 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Chill out, you yelling for?
Lay it's all been done before
And if, you only let it be, you will see
I you the way you are
When we're, driving your car

And you're, talking me one on one but you become
Somebody else, 'round else
You're watching your back, like you can't
You're trying to cool, you look like a fool to me
Tell me
Why do you have to go make things so complicated?

I see the way you're like you're somebody else gets me frustrated
Life's like this you
And you fall, and you crawl, you break
And you take, what you get, and you it into
Honesty and promise me I'm never find you fake it
No, no no
No, no no
You come, over unannounced
Dressed up, like you're something

Where you aren't it's at you see
You're making me
out, when you strike your pose
Take off, all your preppy
You you're not fooling anyone
When you become
else, 'round everyone else

You're watching your back, like can't relax
You're trying to be cool, look like a fool to me
Tell me
Why do you have to go and make things so
I see the way you're acting like you're somebody else me frustrated
Life's like this you
And you fall, and you and you break

And you take, what you get, and you turn it
Honesty and promise me I'm never find you fake it
No, no no
No, no no
No, no no
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang