Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Love You 3000 - Stephanie Poetri

Gửi Bài hát >>
Mạc Lam Y Nguyệt《Quinn》 | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 16:24:29
1.181 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Baby, take my hand
I want you to be husband
you're my Iron Man
And love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I this to be something
out of a Hollywood movie

I see standing there
In your hulk outerwear
And I can think
Is is the ring
I know you wanna ask
Scared the moment pass

I can see in your eyes
Just take by surprise
And all friends they tell me they see
planning to get on one knee
But want it to be out of the blue

So make sure have no clues
When you ask
Baby, take my hand
I want you to my husband
'Cause you're my Man
And love you 3000
Baby, take a chance
I want this to be something

Straight out a Hollywood movie
Now we're having dinner
And you're my winner
see the way you smile
You're thinking about aisle
You reach in pocket

Emotion unlocking
And before you ask
I answer too fast
And all friends they tell me they see
You planing get on one knee
So now I can't stop thinking about
figured out all the clues

So now I ask
Baby, take my hand
want you to be my husband
'Cause you're my Man
And love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I this to be something
out of a Hollywood movie

No spoilers please
No spoilers please
Baby, take my hand
I want you be my husband
'Cause you're my Iron
And love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this be something
Straight out of a Hollywood movie,

No spoilers please
No spoilers please
No spoilers please
And I love you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang