Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty's On The Inside - Chloe Adams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/07/2019 11:59:59
88 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
don't look like her
She's in the magazines
So much than me
You don't know it
at my iPhone screen

others live their dream
mama she said to me
day my love you'll see
Pretty's on the inside
See it your own eyes
a little closer in the mirror tonight

Pretty's on the inside
I can't tell my own mind
Maybe if I look a harder I'll find
That pretty's the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
But it's all in my head
And I am not the I've said

These images they sell
Maybe none it is real
And I could love the I feel
Cuz mama she to me
day I swear you'll see
Pretty's on the inside
it in your own eyes

Look a closer in the mirror tonight
The pretty's the inside
But I tell my own mind
if I look a little harder I'll find
That pretty's the inside

Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Cuz mama she said to
Don't live in jealousy
mama she said to me
You'll see it eventually
The pretty's on inside
See it in own eyes
Look a closer in the mirror tonight

The pretty's on the
But I can't tell own mind
Maybe if I look a little harder find
The on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
1
1 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 1 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang