Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty's On The Inside - Chloe Adams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/07/2019 11:59:59
241 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I don't look like
She's in all magazines
So prettier than me
You know it hurts
Staring my iPhone screen

Watching others their dream
mama she said to me
One day love you'll see
Pretty's on the inside
See it in your own
Look a little closer in mirror tonight

Pretty's on the inside
But I can't tell my own
if I look a little harder I'll find
That pretty's on the
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
But maybe it's in my head
And I am not the words I've

These images they sell
Maybe none of is real
And I could love the way I
Cuz mama she said me
One day I swear you'll
Pretty's on the inside
it in your own eyes

Look a closer in the mirror tonight
pretty's on the inside
But I can't tell my mind
Maybe if I a little harder I'll find
That pretty's on the

Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Cuz mama she said me
Don't live in jealousy
And mama said to me
You'll see it eventually
The pretty's on inside
See in your own eyes
a little closer in the mirror tonight

pretty's on the inside
But can't tell my own mind
Maybe if I look a little I'll find
The on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
3
6 sao / 2 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang