Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty's On The Inside - Chloe Adams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/07/2019 11:59:59
190 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I look like her
She's all the magazines
So much prettier than
You don't it hurts
Staring at iPhone screen

Watching others live dream
But she said to me
One day love you'll see
Pretty's on the inside
See it in your eyes
Look a little closer in mirror tonight

Pretty's on the inside
I can't tell my own mind
Maybe if I look a little harder I'll
That on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
But maybe it's in my head
And I am not the words said

These images they sell
Maybe none it is real
And I could love the way feel
Cuz she said to me
One I swear you'll see
Pretty's on the inside
See it in your own

Look a little closer in mirror tonight
The on the inside
But I can't tell my mind
Maybe if I look a little I'll find
That pretty's on inside

Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Cuz mama said to me
Don't live in jealousy
And mama she to me
You'll see it eventually
The on the inside
See it in your own
Look a little closer the mirror tonight

pretty's on the inside
But can't tell my own mind
Maybe if I look a little harder I'll
pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
3
6 sao / 2 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang