Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Moon And Back - Alice Kristiansen

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 16:33:52
118 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I'm talking in circles
Can't get out of head
I cry commercials, and I never make the bed
And I'm pulling your thread
When I'm coming unraveled
to the Moon and back
You love me more than that

When my skies are grey and whole world is shaking
To the Moon and
You love me than that
When you go quiet, and won't let guard down
I hear the silence that you're trying to figure it out

You're trying to make me believe me now
to the Moon and back
I still love you more than
When your skies are grey, and your whole world is
To Moon and back

I love you more than
may fall but we'll keep on going
may break but we won't stay broken
Through the cracks the road, the flowers grow
you see our storm clouds forming

And the Sun rise in the morning
You should know
Baby, to the Moon back
will love you more than that
When your skies are grey, and your world is shaking
To the and back

love you more than that
To the Moon and
I'll love you more that
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang