Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

It's You - Ali Gatie

Gửi Bài hát >>
Trần Huyền | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:38:28
216 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
It's you, it's always
If I'm ever gonna fall in love, I know gon' be you
It's you, it's you
a lot of people, but nobody feels like you
So please don't my heart, don't tear me apart

I know how it trust me, I've been broken before
Don't break me again, I am
Please don't break my
Trust me, I've been broken
I've been broken, yeah, know how it feels

To be open and then find out love isn't real
I'm still hurting, yeah, I'm hurting
I'm so scared to fall in love, if it's you, then I'll try
you, it's always you
If I'm ever gonna fall in I know it's gon' be you

you, it's always you
Met a lot of people, but nobody feels like
So don't break my heart, don't tear me apart
I know it starts, trust me, I've been broken before
Don't break me I am delicate

Please don't my heart
Trust I've been broken before
I know not the best at choosing lovers
We both know my past for itself
If don't think that we're right for each other

Then don't let history repeat itself
I want you, yeah, I want you, yeah
nothing else I want
want you, yeah, I want you, yeah
And you're the only thing want

you, it's always you
If I'm ever gonna fall in love, I know it's gon' you
It's you, always you
Met a lot of people, but nobody feels you
So please don't break my heart, don't tear me

I know how it starts, trust me, I've been before
Don't break again, I am delicate
Please don't break my
Trust me, I've broken before
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang