Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

It's You - Ali Gatie

Gửi Bài hát >>
Trần Huyền | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:38:28
659 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
It's you, always you
If I'm ever gonna fall in love, I it's gon' be you
It's you, it's you
a lot of people, but nobody feels like you
So please don't break my heart, tear me apart

I know how it starts, trust me, I've been before
Don't break me again, I am
Please don't break my
Trust I've been broken before
I've been yeah, I know how it feels

To be open and then find out your isn't real
I'm still hurting, yeah, I'm inside
I'm so scared to fall in love, but if it's you, then try
you, it's always you
If I'm ever gonna fall in love, know it's gon' be you

you, it's always you
Met a lot of people, nobody feels like you
please don't break my heart, don't tear me apart
I know how it starts, me, I've been broken before
Don't break me again, I am

Please don't my heart
Trust me, I've been before
I know I'm not best at choosing lovers
We both know past speaks for itself
If you don't think that we're for each other

Then please don't history repeat itself
Cuz I want yeah, I want you, yeah
There's nothing I want
I want you, yeah, I want you,
you're the only thing I want

It's you, it's always
If I'm ever gonna fall love, I know it's gon' be you
It's you, it's always
Met a lot of people, nobody feels like you
So please don't break heart, don't tear me apart

I know how it starts, me, I've been broken before
Don't break again, I am delicate
Please don't my heart
Trust me, been broken before
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang