Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

It's You - Ali Gatie

Gửi Bài hát >>
Trần Huyền | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:38:28
880 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
It's you, always you
If I'm ever gonna fall in love, I know it's gon' be
It's you, always you
Met a of people, but nobody feels like you
So please break my heart, don't tear me apart

I know how it trust me, I've been broken before
Don't me again, I am delicate
Please don't break heart
Trust me, I've been before
I've been broken, yeah, I know how it

To be open and then find your love isn't real
I'm still yeah, I'm hurting inside
I'm so scared to fall in love, but if it's you, then try
It's you, always you
If I'm ever gonna fall in love, I it's gon' be you

you, it's always you
Met a lot of people, but feels like you
So don't break my heart, don't tear me apart
know how it starts, trust me, I've been broken before
Don't break again, I am delicate

Please don't break heart
me, I've been broken before
know I'm not the best at choosing lovers
both know my past speaks for itself
you don't think that we're right for each other

Then please don't history repeat itself
I want you, yeah, I want you, yeah
There's nothing I want
I you, yeah, I want you, yeah
you're the only thing I want

It's you, always you
If I'm ever gonna fall in love, I it's gon' be you
you, it's always you
a lot of people, but nobody feels like you
So please don't break my heart, don't tear apart

I know how starts, trust me, I've been broken before
Don't break me I am delicate
don't break my heart
Trust me, I've been broken
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang