Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Supermarket Flowers - Ed Sheeran

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:22:47
55 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I took the supermarket flowers from windowsill
I threw the old tea from the cup
Packed up the album Matthew had made
Memories of life that's been loved
Took get well soon cards and stuffed animals

Poured the old ginger down the sink
Dad always told me, "Don't you cry when down"
But mum, there's tear every time that I blink
Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but know
A heart that's broke is a heart that's loved

So I'll sing Hallelujah
You were an angel in the shape my mum
When I down you'd be there holding me up
Spread your as you go
When God you back
He'll say, "Hallelujah, you're

I fluffed the pillows, made the beds, the chairs up
Folded your neatly in a case
John he'd drive then put his hand on my cheek
And wiped a tear from the side of face
I hope that I see the world as you did 'cause I

A life love is a life that's been lived
So I'll sing Hallelujah
You were an angel in shape of my mum
When fell down you'd be there holding me up
Spread your wings as go
When God takes you

say, "Hallelujah, you're home"
Hallelujah
You an angel in the shape of my mum
got to see the person I have become
your wings and I know
That when God took you

said, "Hallelujah, you're home"
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang