Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Young - Parachute

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:44:39
269 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I was still at home
And my would call me
Down street, through the trees
And I'd run towards that sound
Where I knew that was waiting

Caught a flight, chased a
Never second guessed it
On the run, stop
Saw the edge and to jump
I still feel I'm the same kid
So why's the mirror I'm not

Oh, baby
Seems we're only older lately
And I think I'm scared maybe
After this growing up
I'm only at being young
Good at being young
I'm good at being young

Packed a car, away
Met the of my dreams
Never been happier
But still don't have a clue
won't tell you when it's leaving
You look up and it's gone

Oh, baby
Seems we're only older lately
And think I'm scared that maybe
After all growing up
only good at being young
Good at being young
I'm only good at young

Good at being young
I'm only good being young
But I'll hold on this feeling
Cause you never know
No, you never know
Maybe none us were ever meant
To let it go
Never let it go
Oh, baby
Seems we're only getting older
And think I'm scared that maybe

After all this up
I'm only good, yeah
Oh, baby
Why'd it like I was never changing?
And I'm just terrified maybe
After all this growing
I'm only good at young

I'm only at being young
I'm only good at being
I'm only good being young
only good at being young
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang