Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Young - Parachute

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:44:39
125 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I was still at home
And mom would call me
Down the street, through trees
And I'd run back that sound
Where I knew that love was

Caught a flight, chased dream
Never second guessed it
On run, didn't stop
Saw the edge and had jump
I still like I'm the same kid
why's the mirror say I'm not

Oh, baby
we're only getting older lately
And I think I'm scared maybe
all this growing up
I'm only good at young
Good at being young
I'm only at being young

a car, moved away
Met the girl my dreams
Never been happier
But I still don't a clue
Time won't tell you it's leaving
You just look and it's gone

Oh, baby
Seems we're only getting older
And I think I'm scared maybe
After all this up
only good at being young
Good at being young
I'm only good at young

Good at being young
I'm good at being young
But I'll hold on this feeling
Cause you never know
No, you never know
Maybe none us were ever meant
To let it go
Never let it go
Oh, baby
Seems we're only older lately
And I think I'm scared that

all this growing up
I'm only good, yeah
Oh, baby
it feel like I was never changing?
And just terrified that maybe
After all this growing
I'm only good at young

I'm good at being young
I'm only good being young
only good at being young
I'm only good at being
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang