Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Young - Parachute

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:44:39
182 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
was young, still at home
And my mom would me
Down the street, the trees
And I'd run back towards that
I knew that love was waiting

Caught a flight, chased dream
Never second guessed it
On run, didn't stop
Saw the edge and had to
I still like I'm the same kid
So why's the mirror say I'm

Oh, baby
Seems we're only older lately
And I think scared that maybe
After all growing up
I'm good at being young
Good at being young
only good at being young

a car, moved away
Met the girl my dreams
Never been happier
But I still don't have clue
Time won't you when it's leaving
You just look and it's gone

Oh, baby
Seems we're only getting older
And I think I'm scared maybe
After all growing up
I'm only good being young
Good at being young
I'm only good at young

Good at being young
I'm only good at young
But hold on to this feeling
Cause you never know
No, you never know
Maybe none of us were ever
To let it go
Never let it go
Oh, baby
Seems we're getting older lately
And I think I'm scared maybe

After all growing up
I'm only good, yeah
Oh, baby
Why'd it feel I was never changing?
And I'm just that maybe
all this growing up
I'm good at being young

I'm only good at young
I'm only good at being
I'm only good being young
I'm only good being young
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang