Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Best Part Of Me - Ed Sheeran

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:29:19
52 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
My lungs black, my heart is pure
My hands are from nights before
And my hair is thinnin', falling of all the wrong places
I am little insecure
My are crossed, but they're still blue

I bite my nails and tell the
I go thin to overweight, day to day, it fluctuates
My skin is inked, but faded,
But she loves me, she loves
Why the hell does she love

When she have anyone else?
Oh, you love me, you me
Why the hell you love me?
'Cause I don't even love
Baby, the best part me is you

And everything's making sense, too
Oh, baby, I'm so love with you
I overthink and still
lose my phone and place my bets
And I never catch the on time

Always 30 minutes behind
worries ain't seen nothin' yet
But you love you love me
Why the you love me so
When you could have else?
Yeah, yeah, he loves me, loves me

And I bet he never lets go
And shows me how to love
'Cause, baby, the best of me is you
Oh, lately, everything's sense, too
Baby, I'm so love with you

Baby, the best part of me you
Lately, everything's making sense,
baby, I'm so in love with you
Baby, so in love with you
Oh, baby, I'm in love with you

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang