Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Best Part Of Me - Ed Sheeran

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/07/2019 17:29:19
138 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
lungs are black, my heart is pure
My hands are scarred from nights
And hair is thinnin', falling out of all the wrong places
I am a little
My eyes are crossed, they're still blue

I my nails and tell the truth
I go from thin to overweight, day to day, fluctuates
My skin is inked, faded, too
But she loves me, loves me
Why hell does she love me

When she could have else?
Oh, you me, you love me
Why the do you love me?
'Cause don't even love myself
Baby, the best of me is you

And everything's making sense, too
Oh, I'm so in love with you
I overthink and still
I my phone and place my bets
I never catch the train on time

Always 30 minutes behind
Your worries ain't nothin' yet
But you love me, you me
Why the you love me so
When could have anyone else?
Yeah, yeah, he loves he loves me

And I bet he lets me go
And shows how to love myself
'Cause, baby, the best part of is you
Oh, lately, making sense, too
Baby, I'm so love with you

Baby, the best part of is you
Lately, everything's sense, too
Oh, baby, I'm so love with you
Baby, I'm so in love you
Oh, baby, I'm in love with you

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang