Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are The Reason - Calum Scott

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/08/2019 16:25:10
49 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
There goes my heart
'Cause you are the
I'm losing my sleep
Please come back now
There goes my mind
And you are reason
That I'm still breathing
I'm hopeless now
I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to with you

fix what I've broken
Oh, 'cause I you to see
That are the reason
There goes hands shaking
And you are reason

My heart keeps bleeding
I need you now
If I could back the clock
I'd make sure the light defeated the
spend every hour, of every day
Keeping you safe
I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be you

And fix I've broken
'cause I need you to see
That you are the
I don't wanna fight no
don't wanna hide no more

I wanna cry no more
Come back I need you to me
You are the reason
Come a closer now
Just a closer now
Come a little closer
I need you to me tonight

I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to with you
And fix I've broken
'Cause I need you to
That you the reason
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang