Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Will Be Loving You - Chester See

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/08/2019 16:37:57
136 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
eyes, speak the words you won't
Tell the truths don't
how to leave behind
Your love honest as your soul
For someone to hold

Is he holding you
Your reckless heart has crashed mine
Now I need you are and you need time
So will be loving you no matter what you do
If end up in someone else's arms

will still love you from a far
If I have count the years
I'll be standing here
If it turns out I'm not the one kiss
I love just knowing you

I will love you for the rest of my
Cause I will be yours even when not mine
kiss, only few have known
I wish that I told that now it's just for me
your smile makes me do the same

I'll dream the day it's always there to see
Your heart has crashed into mine
Now I need all are and you need time
So I will loving you no matter what you do
If you end up in someone arms

I will still love you a far
If have to count the years
I'll still standing here
If it turns I'm not the one you kiss
I just knowing you exist

I love you for the rest of my life
Cause I will be even when you're not mine
Wherever you go
Whatever you do
As long as you're
I'll be smiling too
So be loving you
No matter what you

If you end in someone's else arms
I will love you from a far
If I have to the years
I'll still be here
If it turns out not the one you kiss

I'll love just knowing exist
I will love you for the rest of life
Cause I will be yours even if you're not
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang