Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Inner Demons - Julia Brennan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:24:59
183 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
They don't let them in
your eyes and clear your thoughts again
when I'm all alone, they show up on their own
'Cause inner demons their battles with fire
demons don't play by the rules

They say "Just push them down, just them harder
Why you give up on it so soon?"
So angels, angels just keep on fighting
Angels don't give up me today
The demons they are there; they just fighting

'Cause inner demons won't go away
So angels please, my prayer
Life is pain, life's fair
angels please, please stay here
Take pain, take the fear

They say it won't be
They can't see the battles my heart
But when I turn
The demons to stay
Cause inner demons don't play with angels

They cheat and lie and and break and bruise
Angels, please me from these rebels
is a battle I don't want to lose
So angels, angels please just on fighting
Angels don't give on me today

'Cause the demons they are there, just keep fighting
'Cause inner demons just won't away
So angels please, hear prayer
Life is pain; life's fair
angels please, please stay here

Take the pain, take the
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang