Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Inner Demons - Julia Brennan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:24:59
102 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
They don't let them in
Close your eyes and clear your thoughts
But when I'm all alone, they up on their own
'Cause demons fight their battles with fire
Inner demons don't by the rules

say "Just push them down, just fight them harder
Why would give up on it so soon?"
So angels, please just keep on fighting
Angels give up on me today
The demons they are there; they just keep

'Cause inner just won't go away
angels please, hear my prayer
Life is pain, not fair
So angels please, please here
Take the pain, take the

They say won't be hard
They can't see the battles in my
But when turn away
The demons seem stay
Cause inner don't play well with angels

They cheat lie and steal and break and bruise
Angels, please protect me from rebels
This is battle I don't want to lose
So angels, angels please just keep fighting
don't give up on me today

'Cause the demons they are they just keep fighting
'Cause inner demons just go away
angels please, hear my prayer
Life is pain; life's not
So angels please, stay here

Take pain, take the fear
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang