Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Inner Demons - Julia Brennan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:24:59
299 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
They say let them in
your eyes and clear your thoughts again
But when I'm all they show up on their own
'Cause demons fight their battles with fire
Inner don't play by the rules

They say "Just push them down, just fight them
Why would give up on it so soon?"
So angels, angels please just keep fighting
Angels don't give up on today
The demons they there; they just keep fighting

'Cause inner demons just won't away
So angels please, my prayer
Life pain, life's not fair
So please, please stay here
Take the pain, take the

They say it won't be
They can't see the battles in my
But when turn away
The demons seem to
inner demons don't play well with angels

They cheat and lie and steal break and bruise
Angels, protect me from these rebels
This is a battle I don't want to
So angels, angels please keep on fighting
Angels give up on me today

'Cause the demons they are there, just keep fighting
'Cause inner demons just go away
So angels please, hear my
Life pain; life's not fair
So angels please, stay here

Take the pain, the fear
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang