Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Normal - Sasha Sloan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 22:26:58
36 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Think I drank much again
like fun, but it's pretend
Why do I try fit in
When I just wanna home
And I know this isn't like

I just want to like me
Got my up in the air
And I act like I don't
And I take but I shouldn't
And I things that I wouldn't

And I'm just part the crowd
But I feel better now,
Keep on playing that song that I don't
I just wanna normal for the night
Keep on kissing that guy that's not type

I wanna feel normal for the night
I should go, it's late
But I'ma keep on dancing 'till I okay
So keep on that song that I don't like
I just wanna feel normal the night

pictures in the dark
it up 'till I can't talk
Fooled myself, almost forgot
That I just wanna go home (I wanna go home)
And I know this like me
I just people to like me

Got my glass in the air
And act like I don't care
I take some, but I shouldn't
And say things that I wouldn't
And I'm just part of crowd

But I feel now, so
Keep on playing that song that I like
I just wanna feel normal for night
Keep on that guy that's not my type
I just wanna feel normal the night

I should go, it's late
But I'ma keep on dancing 'till feel okay
keep on playing that song that I don't like
I just wanna feel normal for night
I just feel normal for the night

I wanna feel normal
Keep on playing that that I don't like
I wanna feel normal for the night
Keep on that guy that's not my type
I just wanna feel normal for the

should go, it's getting late
But I'ma keep on 'till I feel okay
So keep on playing that song that don't like
I just wanna feel normal for the
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang