Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Normal - Sasha Sloan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 22:26:58
156 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Think drank too much again
Looks like fun, but pretend
Why do I try fit in
When I just go home
And I know this isn't me

I just people to like me
my glass up in the air
And I act I don't care
I take some, but I shouldn't
And I say things that I

I'm just part of the crowd
But feel better now, so
Keep on playing that song that I like
I just wanna feel normal for the
Keep on kissing that that's not my type

I just wanna normal for the night
I go, it's getting late
But I'ma keep on dancing 'till I feel
So keep on playing that song that don't like
just wanna feel normal for the night

Taking pictures in dark
Smoke it up I can't talk
Fooled myself, almost forgot
I just wanna go home (I just wanna go home)
I know this isn't like me
I just want people like me

Got my glass in the air
I act like I don't care
I take some, but I shouldn't
And say things that I wouldn't
And I'm just of the crowd

But I better now, so
Keep on playing that song I don't like
I just feel normal for the night
Keep kissing that guy that's not my type
I wanna feel normal for the night

should go, it's getting late
But I'ma keep on 'till I feel okay
So keep on that song that I don't like
I just wanna feel for the night
I just wanna feel normal the night

I wanna feel normal
Keep on playing that song I don't like
I just wanna feel normal for night
Keep kissing that guy that's not my type
I just wanna feel for the night

I should it's getting late
But I'ma keep on dancing I feel okay
So keep on playing that song that I like
I just feel normal for the night
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang