Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Crush - Tessa Violet

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:14:12
480 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I can't focus on what needs get done
I'm on notice hoping that don't run
think I'm tepid but I'm misdiagnosed
Cause I'm a stalker I all of your posts, ah
And I'm just tryna play it now

But that's not what wanna do now
And I'm not be with you now, you now
make it difficult to not overthink
And when I'm with you turn all shades of pink
I wanna touch you don't wanna be weird

It's such a rush, I'm thinking wish were here, Ah
And I'm tryna play it cool now
But that's what I wanna do now
And I'm not tryna be with you you now
But I could be your crush,

Throw you for a rush,
Hoping text me so I could tell you I been thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush
I got a fascination with presentation

Making me feel like you are island, you're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch
I could your crush, crush, crush, crush, crush
Sorry
I fill my calendar with stuff I do
Maybe if I'm busy it could me from you

And I'm pretending you ain't been on mind
But I took an interest in the things that like
And I'm just tryna play it cool
But that's not I wanna do now
And I'm not tryna be with now, you now

But I could be your crush,
you for a rush, like
Hoping you'd text me so could tell you I been thinking 'bout your touch like
touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush

I a fascination with your presentation
Making me feel like you are my you're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch,
I be your crush, crush, crush, crush, crush
And it's true that I'm a little bit intense, right

But can you blame me you keep me on the fence, like
And I've been waiting, hoping that you'd wanna like
Text like
It's what I born to do
And yeah it's true that I'm a bit intense, right
But can you blame me when you me on the fence, like

And I've been waiting, that you'd wanna text, like
Text like
Ugh
And I'm just tryna play cool now
But that's not what I do now
And I'm not tryna be with you you now
But I be your crush, like

Throw you a rush, like
Hoping you'd text me I could tell you I been thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush
got a fascination with your presentation

Making me like you are my island, you're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch
could be your crush, crush, crush, crush, crush
Sorry
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang