Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Crush - Tessa Violet

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:14:12
448 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I can't focus on what to get done
I'm on notice hoping that you don't
think I'm tepid but I'm misdiagnosed
I'm a stalker I seen all of your posts, ah
And I'm just tryna play cool now

that's not what I wanna do now
I'm not tryna be with you now, you now
You make it difficult not overthink
And I'm with you I turn all shades of pink
I touch you but don't wanna be weird

It's such a I'm thinking wish you were here, Ah
And just tryna play it cool now
But not what I wanna do now
And I'm not tryna be you now, you now
But I could be your crush,

Throw for a rush, like
Hoping you'd text me so I could tell I been thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch
I could your crush, crush, crush, crush, crush
I got a fascination your presentation

Making feel like you are my island, you're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch
I be your crush, crush, crush, crush, crush
Sorry
I fill my calendar stuff I can do
Maybe if I'm busy it could keep me you

And I'm pretending you ain't been my mind
I took an interest in the things that you like
And I'm tryna play it cool now
But not what I wanna do now
I'm not tryna be with you now, you now

But I could be crush, like
Throw you for a like
Hoping you'd text me so I could tell you I been thinking 'bout your touch
Touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush

I got a fascination your presentation
Making me feel like you are my island, you're my vacation
Touch, touch, touch, touch,
I could your crush, crush, crush, crush, crush
And yeah it's true that I'm a little bit intense,

But can you blame me when you keep me on the fence,
And I've been waiting, hoping you'd wanna text, like
Text like
what I was born to do
And yeah true that I'm a little bit intense, right
can you blame me when you keep me on the fence, like

And I've been waiting, hoping that you'd wanna text,
Text like
Ugh
And I'm just play it cool now
But that's not what wanna do now
And I'm not tryna with you now, you now
But I could be your like

Throw for a rush, like
Hoping you'd text me so I could tell I been thinking 'bout your touch like
touch, touch, touch, touch
I could be crush, crush, crush, crush, crush
got a fascination with your presentation

Making me feel like you are my island, you're my permanent
touch, touch, touch, touch
could be your crush, crush, crush, crush, crush
Sorry
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang