Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Crush - Tessa Violet

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:14:12
150 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
can't focus on what needs to get done
I'm on notice that you don't run
You think I'm but I'm misdiagnosed
Cause I'm a I seen all of your posts, ah
And I'm just tryna play cool now

But that's not what wanna do now
And I'm not tryna be with you now, now
You make it difficult not overthink
when I'm with you I turn all shades of pink
I wanna you but don't wanna be weird

It's such a rush, I'm wish you were here, Ah
And I'm tryna play it cool now
But not what I wanna do now
And not tryna be with you now, you now
But I could be crush, like

Throw you for a like
Hoping you'd text me so I could tell you I thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch
I could your crush, crush, crush, crush, crush
got a fascination with your presentation

Making me feel like are my island, you're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch
I could be crush, crush, crush, crush, crush
Sorry
I fill my calendar stuff I can do
Maybe if I'm busy it could me from you

And pretending you ain't been on my mind
But I took an interest in things that you like
And just tryna play it cool now
But that's not what I wanna now
And I'm not be with you now, you now

But I could be your like
Throw you for a rush,
Hoping you'd text me so I could tell you I been thinking 'bout touch like
Touch, touch, touch, touch
I could your crush, crush, crush, crush, crush

I got a with your presentation
Making me feel like you are my island, you're permanent vacation
touch, touch, touch, touch
could be your crush, crush, crush, crush, crush
And yeah it's true that I'm a little bit right

But can you blame me you keep me on the fence, like
And I've been waiting, hoping you'd wanna text, like
Text like
It's I was born to do
And yeah it's true that I'm little bit intense, right
But can you blame me when you keep me the fence, like

And I've been waiting, hoping that you'd wanna like
Text like
Ugh
And I'm tryna play it cool now
But that's not I wanna do now
And not tryna be with you now, you now
But I could be crush, like

Throw you a rush, like
Hoping you'd text me so I could tell I been thinking 'bout your touch like
touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush
got a fascination with your presentation

Making me feel like you are my you're my permanent vacation
touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush
Sorry
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang