Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Runaway - Sasha Sloan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 22:34:04
113 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Strung out in the back of a car
No keys, all I got my credit cards
And I've been a million times
fast with The Beatles in the background
Till 'em take the 101 out this town

I was never to say goodbye
Every time I fall love
I go and fuck it up right when gets good
Don't you it's funny
Don't you it's funny

And I know I did all shitty things to you
I said I never ever
Baby, that's so like
Yeah baby, that's so me
Don't know why I run away

Don't know why always run away
we had was special
I know we had was special
Don't why I always run away
Don't know why I always run

What we had was
I know we had was special
Strung out in the back of a black
I've got little too good at breaking hearts
I wonder if ever stop

time I fall in love
I go fuck it up right when it gets good
you think it's funny
Don't you think funny
I know I did all the things to you

That I said never ever would
But baby, that's like me
Yeah that's so like me
I don't know why I always run
I don't know why always run away

What we had was
I know we had was special
Don't know I always run away
Don't know why I run away
What we had was

I know what we had special
What had was special
Don't know why I always away
Don't know why I run away
we had was special

I know we had was special
Don't why I always run away
Don't why I always run away
What we had special
I know we had was special

Strung out the back of a black car
I've got a little too at breaking hearts
I was never one to goodbye
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang