Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Don't Know - Katelyn Tarver

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/08/2019 16:49:10
67 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
know you've got the best intentions
Just trying to the right words to say
Promise already learned my lesson
But right I wanna be not okay
I'm so sitting here waiting

If I hear more "Just be patient"
always gonna stay the same
let me just give up
So let just let go
If this isn't good for

Well, I wanna know
Let me just trying
Let me stop fighting
I don't want good advice
Or reasons I'm alright

You don't know what it's
You don't know it's like
Can't stop these feet sinking
it's starting to show on me
You're staring while blinking

But just don't tell me what see
I'm so over this bad luck
Hearing more "Keep your head up"
Is it ever gonna
So me just give up

So let me let go
If this isn't good for
Well, I don't know
Let me just trying
Let me just stop

don't want your good advice
Or reasons why alright
You know what it's like
You know what it's like
look at me like that

Just like you understand
Don't try to me back
Let me give up
me just let go
If this isn't good me
I don't wanna know

me just stop trying
me just stop fighting
I don't want good advice
Or reasons why alright
You don't know what like

You know what it's like
You don't know, you know, you don't know
You know what it's like
You don't know what it's
You don't know, don't know

You don't know what it's
You don't know what like
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang