Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Don't Know - Katelyn Tarver

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/08/2019 16:49:10
146 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I know got the best intentions
trying to find the right words to say
I've already learned my lesson
But right now, I be not okay
I'm so tired, here waiting

If I hear more "Just be patient"
It's always gonna the same
So let me just up
So let me just let
If this isn't good for

Well, I don't know
Let me just trying
Let me just stop
I don't want good advice
reasons why I'm alright

You don't what it's like
You don't know it's like
Can't stop these feet from
And it's starting to on me
You're staring while blinking

But just don't tell what you see
I'm so over this bad luck
Hearing one more "Keep head up"
Is it gonna change?
So me just give up

So let just let go
If isn't good for me
Well, I don't know
Let just stop trying
me just stop fighting

don't want your good advice
Or reasons why alright
don't know what it's like
don't know what it's like
Don't at me like that

Just like you understand
Don't try to pull back
Let me give up
Let me just let
If this isn't for me
Well, don't wanna know

Let me just trying
Let just stop fighting
don't want your good advice
Or reasons why alright
You don't know what like

don't know what it's like
don't know, you don't know, you don't know
You don't what it's like
don't know what it's like
You don't know, you know

don't know what it's like
You don't know what like
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang