Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Don't Know - Katelyn Tarver

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/08/2019 16:49:10
238 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
know you've got the best intentions
Just to find the right words to say
Promise already learned my lesson
But right now, wanna be not okay
I'm so tired, sitting waiting

If I one more "Just be patient"
It's always stay the same
So let me just up
let me just let go
If this good for me

I don't wanna know
Let me just trying
Let me just stop
I don't want good advice
Or reasons why alright

You don't know it's like
You know what it's like
Can't stop these feet from
And it's to show on me
You're staring while blinking

But just don't tell me you see
so over all this bad luck
Hearing one more "Keep head up"
Is it ever change?
So let me just up

So let me just let
If isn't good for me
Well, I wanna know
Let me just trying
me just stop fighting

I want your good advice
Or reasons why alright
You know what it's like
You don't what it's like
look at me like that

Just like you understand
Don't try to pull me
Let me just up
Let me let go
If this isn't for me
Well, I don't know

Let me just stop
Let me just fighting
I don't your good advice
Or reasons why alright
You don't what it's like

You know what it's like
You don't you don't know, you don't know
You don't know what like
don't know what it's like
You don't know, don't know

You know what it's like
You don't know what like
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang