Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Show - Lenka

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 2, ngày 12/08/2019 23:40:41
136 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I'm just little bit caught in the middle
Life is maze, and love is a riddle
I don't know where to go; do it alone, I've tried
And I don't know ...
Slow it down, it stop

Or my heart is going to pop
'Cause it's much, yeah, it's a lot
To be something not
a fool out of love
I just can't get enough

I'm just a bit caught in the middle
Life is a maze, and love is riddle
I don't know where to go; can't do it alone, tried
I don't know why ...
I am just a little girl lost in the

I'm scared, but I don't show it
I can't it out
It's bringing down, I know
got to let it go
And just enjoy the

The is hot in the sky
Just like a spotlight
The people follow the
And synchronize in time
It's a joke knows
They've got a ticket that show

I'm just a little bit caught in middle
Life is a maze, love is a riddle
don't know where to go; can't do it alone, I've tried
And I know why ...
I am just little girl lost in the moment

I'm so scared, but I show it
I can't figure out
It's bringing me down, know
I've to let it go
And enjoy the show

Dum dum, dudum de dum
Just enjoy the show
Dum de dudum de dum
Just enjoy the show
I want my back
want my money back
I want money back

Just enjoy the show
I want my money
I want money back
I my money back
Just enjoy the show
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang