Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Monsters - Katie Sky

Gửi Bài hát >>
Matcha Venus | Chat Online
Thứ 3, ngày 08/10/2019 00:18:41
420 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I see monsters I see your pain
me your problems I'll chase them away
I'll be your lighthouse
I'll make it okay
When see your monsters
I'll there so brave
And them all away

In the we we
We stand apart we
Never see that the things that we need are staring right at
You want to hide hide hide
Hide never show smile smile

Stand alone when you need someone the hardest thing of all
That you see are bad
Bad take your time and you'll find me
I see monsters I see your pain
Tell me your problems I'll chase away

be your lighthouse I'll make it okay
I see your monsters I'll stand there so brave
chase them all away
I could the sky sky sky
Sky beautiful tonight night
When you breathe why can't you see the are in your head

I stay there there there
There's no to fear fear
And when you need to talk it out with someone you can
you see are the bad bad
memories take your time and you'll find me

I see your monsters I see pain
me your problems I'll chase them away
I'll your lighthouse I'll make it okay
I see your monsters I'll stand there so brave
And chase them away

I'll chase them away
You've got chance to see the light
Even in the nights
And I'll be here like you were me
So just let in

Cause I see your monsters I see your
Tell me problems I'll chase them away
I'll be your lighthouse I'll it okay
When I see your monsters I'll stand there brave
And chase all away

I see monsters I see your pain
Tell me your I'll chase them away
I'll be lighthouse I'll make it okay
When I see your I'll stand there so brave
And chase them away

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang