Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Beautiful Life - Ace of Base

Gửi Bài hát >>
người này đã chết | Chat Online
Thứ 6, ngày 11/10/2019 23:14:31
278 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You can do what you want just seize the
What you're doing gonna come your way
Don't you consider givin' up
You will find
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
I just wanna be here beside
And until the break of dawn

Take a walk in the park when feel down
There's many things there that's gonna lift you up
See the in bloom, a laughing child
Such a dream
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
I just want to be beside you
Oh, yeah, alright!
I just wanna be beside you

And until the break of dawn
You're looking for somewhere to
You're standing all alone
For someone to guide you on your
Now and forever
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
I wanna be anybody
We're living in different

It's a beautiful life
I'm gonna you to a place
I've never been before
It's a beautiful life
I'm gonna you in my arms
And fly away you tonight
Oh, yeah, alright!
It's a beautiful life
Oh, yeah, alright!
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
It's a beautiful life
Oh, yeah, alright!
It's a beautiful life
Oh, yeah, alright!
It's a beautiful life
Oh, yeah, alright!
It's a beautiful life
It's a beautiful life!
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang