Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

End Of The Night - Danny Avila

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 16:24:19
116 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
don't wanna come out strange
Excuse the look on my
I'm my best to behave
Is it gonna sound
Feel we should be closer

Tomorrow I wanna you
I wanna know what you're drinkin'
I wanna know what you're thinkin'
At the end the night
At the end the night

At end of the night
I wanna stand up again
Show everything that you're feeling
At end of the night
At the end of night

At the end the night
Fuck all of the small
Give me all real stuff
Let's start
At the of the night
At the end of night

At the end of the
Tell me all secrets
Kiss me like you mean
Let's start
At the end of the
At end of the night

At the end of night
At the of the night
Don't know…
know how long I've been waiting
For change my conversation
Could you change life

Could do it tonight
Excuse my fucking impatience
I'm just tryna get you
Body to mind
Your body to mind
I don't wanna know you're drinkin'
I just wanna know you're thinkin'
At the end of night

At the end of the
At the of the night
don't wanna stand up again
me everything that you're feeling
At the end of the

At the end the night
At the of the night
Fuck of the small talk
Give me all the real
Let's start
At the end of night

At the end of the
At the of the night
Tell me all secrets
Kiss me you mean it
Let's start
At the end of the

At the of the night
At the of the night
At the end the night
Fuck of the small talk
Give me the real stuff

Let's start
Let's start
Tell me all your
me like you mean it
Let's start
Let's start
At the end of night
At the end of the
At the end of the

At the of the night
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang