Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty's On The Inside - Chloe Adams (Nightcore)

Gửi Bài hát >>
Pingpong | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 16:32:22
113 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I look like her
in all the magazines
So much than me
You don't know hurts
Staring at my iPhone

Watching live their dream
mama she said to me
day my love you'll see
Pretty's on the inside
See it your own eyes
a little closer in the mirror tonight

Pretty's on the inside
I can't tell my own mind
Maybe if I look a harder I'll find
That pretty's the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
But maybe it's in my head
And I am not the words said

These images they sell
Maybe none it is real
And I could love the way I
Cause she said to me
day I swear you'll see
That pretty's on inside

See in your own eyes
Look a little closer in the tonight
pretty's on the inside
But I can't tell my own
if I look a little harder I'll find

That on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Cause she said to me
Don't live in jealousy
And mama said to me
You'll see it eventually
The pretty's on the
See in your own eyes

Look a little closer in the mirror
The on the inside
But I tell my own mind
Maybe if I look little harder I'll find
The pretty's on the

Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4
4 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang