Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty's On The Inside - Chloe Adams (Nightcore)

Gửi Bài hát >>
Pingpong | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 16:32:22
293 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I don't look her
She's in the magazines
much prettier than me
You don't know hurts
at my iPhone screen

Watching live their dream
But mama she to me
One day my love you'll
Pretty's on the inside
See it in own eyes
Look a little closer in mirror tonight

Pretty's on the inside
But I can't tell own mind
if I look a little harder I'll find
That pretty's on inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
maybe it's all in my head
And am not the words I've said

These images they sell
Maybe of it is real
And I could love way I feel
mama she said to me
day I swear you'll see
That pretty's the inside

See it your own eyes
Look a little closer in the tonight
pretty's on the inside
But can't tell my own mind
Maybe if I look a harder I'll find

That pretty's the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Cause mama she to me
Don't live in jealousy
And mama said to me
You'll see it eventually
The pretty's the inside
See it your own eyes

Look a little in the mirror tonight
The on the inside
But I can't tell my own
Maybe if I look little harder I'll find
The pretty's on the

Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4.7
14 sao / 3 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang