Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Siren - Kailee Morgue

Gửi Bài hát >>
- Ryo - | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 16:55:03
47 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You'll be seeing me in your
But I'll be when your reality drowns
There's a bright side
To every wrong thing
you're looking at me through the right eyes
Darkness in my name
Don't you wanna and play on the cool side?
Don't be so shy
And a pleasure in hiding from the sun

I was never one for pretty weather
I'd rather be creep, baby follow me the water
take you to the darker
This could be perfection
Or venom in your mouth
Singing like a siren
Love me while your are bound

been seeing me in your dreams
But I'll be there when your drowns
You can pretend
That when you my voice
Darling, it's your choice to fall in
But it's all an 'cause I know exactly what you wanting

You it's what I'm wanting
Boy, I know you desire
Oh, you're such a bad liar
This could be perfection
Or venom in your mouth
Singing like a siren
Love me while your are bound

been seeing me in your dreams
But I'll there when your reality drowns
I'll be there your reality drowns
Boy, I know what desire
Oh, such a bad bad liar

I want you and I just can't take
So listen to me I say it
This could be perfection
Or venom in your mouth
Singing like a siren
Love me while your wrists bound
been seeing me in your dreams

But I'll be there when your drowns
I'll be there when your drowns
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
1
1 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 1 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang