Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Sad Song - We The Kings

Gửi Bài hát >>
Cún | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 17:05:54
127 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You and I
We're like fireworks and symphonies exploding in the
With you, I'm alive
Like all the missing pieces of heart, they finally collide
So stop time right in the moonlight
'Cause I don't wanna close my eyes
you, I feel broke

Like I'm half a whole
Without you, I've got no hand to
Without you, I feel
a sail in a storm
Without you, I'm a sad song

I'm just a song
With you I fall
It's like I'm leaving all my past silhouettes upon the wall
you I'm a beautiful mess
It's like we're standing hand in hand with all our fears upon the
stop time right here in the moonlight

'Cause don't ever wanna close my eyes
Without you, I feel
Like half of a whole
Without you, I've no hand to hold
you, I feel torn

Like a in a storm
Without you, I'm just sad song
You're the perfect melody
The only harmony
I wanna hear
You're my favorite part of
With you next to me
I've got nothing fear

Without you, I feel
Like I'm of a whole
Without you, got no hand to hold
Without you, I feel
Like a sail in a

you, I'm just a sad song
Without you, I feel
Like I'm of a whole
Without you, I've got no to hold
Without I feel torn

Like a sail a storm
Without I'm just a sad song
I'm a sad song
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang