Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Paper Hearts - Tori Kelly (Cover by Jungkook)

Gửi Bài hát >>
Vy
Thứ 5, ngày 31/10/2019 21:11:14
335 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Remember the way you me feel
Such young love but
Something in me knew that it real
Frozen in my head
Pictures I'm living through now
Trying remember all the good times
life was cutting through so loud

Memories are in my dull mind
I hate part paper hearts
I'll hold a piece of yours
Don't think I would forget about it
Hoping that you won't forget it

Everything is gray these skies
Wet mascara
Hiding every under a smile
When there's cameras
I just can't reach out to tell you
That I always what you're up to
Pictures I'm living for now

Trying to remember the good times
Our life was cutting so loud
Memories are playing in dull mind
I hate this part hearts
And I'll hold a piece of

Don't I would just forget about it
that you won't forget
I live through pictures as if I was right there by side
you'll be good without me and if I could just give it some time
I'll be alright
Goodbye love you flew right love

I'm living through for now
Trying to all the good times
Our life was cutting through so
Memories are playing in my mind
I hate part paper hearts

And I'll hold piece of yours
Don't think I just forget about it
Hoping you won't forget
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
3.7
11 sao / 3 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang