Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Paper Hearts - Tori Kelly (Cover by Jungkook)

Gửi Bài hát >>
Vy
Thứ 5, ngày 31/10/2019 21:11:14
125 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Remember the way you me feel
Such young love but
in me knew that it was real
Frozen in my head
I'm living through for now
Trying to remember all the good
life was cutting through so loud

are playing in my dull mind
I hate part paper hearts
And I'll hold a piece yours
think I would just forget about it
Hoping that you won't forget about

is gray under these skies
Wet mascara
Hiding cloud under a smile
When there's cameras
And I just can't reach out tell you
That I wonder what you're up to
I'm living through for now

Trying to remember all the good
Our was cutting through so loud
Memories are playing in my mind
I hate this paper hearts
And I'll hold a piece yours

Don't think I would just forget about
Hoping that you won't
I live through as if I was right there by your side
But you'll be good without me if I could just give it some time
I'll be alright
Goodbye love you flew by love

Pictures I'm living through for
Trying to remember the good times
life was cutting through so loud
Memories are playing my dull mind
I hate this part hearts

And I'll hold piece of yours
Don't I would just forget about it
Hoping that you won't
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang