Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Perfect Two - Auburn

Gửi Bài hát >>
Yếnnnn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 17:12:26
337 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You can be the butter to my jelly
You can be the I feel in my belly
You can be the captain and I can be your first
You be the chills that I feel on our first date
You can be the hero and I can be sidekick

You can be the tear that I if we ever split
You can be the rain from the cloud when it's
Or you can be the sun when shines in the morning
Don't know if I ever be
Without you boy you complete me

And in time know that we'll both see
That we're all need
'Cause you're apple to my pie (pie)
You're straw to my berry (berry)
You're the smoke to my (high)

And you're the one I wanna marry
'Cause the one for me (for me)
And I'm the one you (for you)
You take the both us (of us)
And we're the two

We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
can be the prince and I can be your princess
You be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the
You can be heart that I spill on the pages
You can be the vodka I can be the chaser

can be the pencil and I can be the paper
You can be cold as the winter weather
But I care as long as we're together
Don't know if I could ever
Without 'cause boy you complete me

And in I know that we'll both see
That we're we need
'Cause you're the apple my pie
You're straw to my berry
You're the smoke my high

And you're the I wanna marry
'Cause you're the one for me (for
And I'm the one you (for you)
take the both of us (of us)
And we're perfect two

We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
You know that I'll never doubt
And you know that think about ya
And know I can't live without ya
I the way that you smile
And maybe in just while

I can see me walk down the
'Cause the apple to my pie
You're the straw to my
You're the smoke my high
And you're the one I marry

'Cause you're the one for (for me)
And I'm the one you (for you)
You take the both of us (of
And we're the perfect (yeah)
We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang