Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Perfect Two - Auburn

Gửi Bài hát >>
๖ۣۜ๖ۣۜBảσ✼๖ۣۜYếηッ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 17:12:26
120 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You can be the peanut to my jelly
You can be the butterflies I in my belly
You can be captain and I can be your first mate
You can be the chills I feel on our first date
can be the hero and I can be your sidekick

You can be the that I cry if we ever split
can be the rain from the cloud when it's storming
Or you can be the sun when shines in the morning
Don't if I could ever be
Without you boy you complete me

And in time I know we'll both see
That we're all need
'Cause you're the apple to pie (pie)
You're the straw my berry (berry)
the smoke to my high (high)

And you're the one I wanna (marry)
'Cause you're one for me (for me)
And I'm one for you (for you)
You take the both us (of us)
we're the perfect two

We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
You can be the prince I can be your princess
You can be the sweet I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the
You can be the heart that I on the pages
You can be the vodka and I can be chaser

You can be the pencil and I can the paper
You be as cold as the winter weather
But don't care as long as we're together
Don't know if I could ever
you 'cause boy you complete me

in time I know that we'll both see
That we're we need
'Cause you're the apple to pie
You're straw to my berry
the smoke to my high

And you're the one I marry
'Cause you're the one for (for me)
I'm the one for you (for you)
You take the of us (of us)
And we're the perfect

We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
You know I'll never doubt ya
And know that I think about ya
And you know I can't without ya
love the way that you smile
And maybe in just while

I can see me walk down aisle
'Cause you're the apple to pie
You're the straw to my
the smoke to my high
And you're one I wanna marry

you're the one for me (for me)
And I'm the one you (for you)
You take the both of us (of
we're the perfect two (yeah)
We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang