Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Show & Tell ​Melanie - Martinez

Gửi Bài hát >>
[オアン] • Di Giai • | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 00:39:56
261 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You pull by my hair so I don't go nowhere
Tell me you love me, but you treat me like I'm there
You say cruelest words, you used to break my heart
'Cause I'm over here working my ass
Why is it so to see?

If I myself, I would bleed
I'm just like you, you're me
and human, are we?
Show and tell
I'm on display for all you to see
Show and tell
Harsh words if you don't a pic with me

Buy and sell
Like a product to society
Art don't sell
Unless fucked every authority
You beg and cry for more, he had 'em the floor
There are strangers takin' pictures of me when ask "No more"
It's hard for me to say just how I feel

I'm scared that get thrown away like a banana peel
Why it so hard to see?
I cut myself, I would bleed
I'm just like you, you're me
Imperfect and human, are

Show and tell
I'm on display for all you fuckers see
Show and tell
Harsh words if you don't a pic with me
Buy and sell
Like I'm a to society
Art don't sell
you fucked every authority
Show and tell
Why can't you fucking me?

Show and tell, um
Are you listening yet?
Show and tell
I'm on display all you fuckers to see (fuckers to see)
Show and tell
Harsh words if you don't get pic with me
Buy and sell
I'm a product to society
Art don't sell
Unless you fucked authority
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang