Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Show & Tell ​Melanie - Martinez

Gửi Bài hát >>
81 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You pull me by hair so I don't go nowhere
Tell me you love me, but you treat me like I'm there
You say the cruelest words, used to break my heart
'Cause I'm over here working my ass
Why it so hard to see?

If I cut myself, I bleed
I'm just like you, you're me
Imperfect and human, are
Show and tell
I'm on display for you fuckers to see
Show and tell
Harsh words you don't get a pic with me

Buy and sell
Like I'm a product to
Art don't sell
you fucked every authority
You beg and for more, he had 'em on the floor
There are strangers takin' pictures of me I ask "No more"
really hard for me to say just how I feel

I'm scared that get thrown away like a banana peel
Why it so hard to see?
If I myself, I would bleed
I'm just like you're like me
Imperfect and are we?

Show and tell
I'm display for all you fuckers to see
Show and tell
Harsh words if you don't get a pic me
Buy and sell
I'm a product to society
Art don't sell
Unless fucked every authority
Show and tell
Why you fucking hear me?

Show and tell, um
Are you listening yet?
Show and tell
I'm on display for all you fuckers to see to see)
Show and tell
Harsh if you don't get a pic with me
Buy and sell
Like I'm a product to
Art don't sell
Unless you fucked authority
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang