Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Cradles - Sub Urban

Gửi Bài hát >>
Đừng nhìn tau :v | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 00:32:54
334 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I live inside own world of make believe
Kids screaming in cradles, profanities
I see the world through eyes covered ink and bleach
Cross the ones who heard my cries and watched me weep
I love everything
Fire all around my room

My world's so bright
It's hard to but that's all right, hush
Tape my eyes open to force
can't you just let me eat my weight in glee?
live inside my own world of make believe
Kids screaming in cradles, profanities

Some days feel skinnier than all the other days
sometimes I can't tell if my body belongs to me
I love everything
Fire's all around my room
My world's so bright
It's hard to breathe but that's all right,
I want to taste your

Hold your breath and feel the
Devils hide behind redemption
Honesty is a way gate to Hell
want to taste consumption
faster to waste oxygen
Hear the children aloud

It's music till the wick burns out,
Just wanna care free lately, yeah
Just kicking up daisies
Got one too many quarters my pockets
Count 'em like the four leaf clovers in my
Untied laces, yeah
Just tripping on daydreams
Got little lullabies playing on repeat

Might as well rot around the nursery and count sheep
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang