Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Mad Hatter - Melanie Martinez

Gửi Bài hát >>
- Ryo - | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 08:22:20
85 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
My friends don't walk, they
dip in rabbit holes for fun
Poppin', poppin' balloons with
Getting high off helium
We paint white roses
Each shade a different person's head

dream, dream is a killer
Getting drunk with the caterpillar
I'm peeling the skin my face
Cause I hate being safe
normals, they make me afraid

crazies, they make me feel sane
I'm nuts, baby, I'm
The craziest friend you've ever had
You think I'm psycho, think I'm gone
the psychiatrist something is wrong

Over bend, entirely bonkers
You like me best I'm off my rocker
Tell you secret, I'm not alarmed
So what if I'm crazy? The best are
All the best people crazy

the best people are
Where is my prescription?
Doctor, doctor, please listen
My brain is scattered
You be Alice, I'll be the Mad Hatter
Now I'm the skin off my face
Cause I really hate safe
The normals, they make afraid

crazy, they make me feel sane
I'm nuts, I'm mad
craziest friend that you've ever had
You think I'm you think I'm gone
Tell the psychiatrist is wrong

the bend, entirely bonkers
You like best when I'm off my rocker
Tell you a secret, not alarmed
So what if I'm crazy? The best people
You I'm crazy, you think I'm gone

So what if I'm crazy? All the best people
I think you're crazy too, I know you're gone
It's probably the reason that we get
I'm nuts, baby, mad
The craziest friend you've ever had

You think I'm psycho, you think I'm
Tell the psychiatrist is wrong
Over the entirely bonkers
You like me best I'm off my rocker
Tell a secret, I'm not alarmed

So what if I'm crazy? best people are
All the best people crazy
All the best are
the best people are crazy
All the people are

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang