Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Mad Hatter - Melanie Martinez

Gửi Bài hát >>
Đừng nhìn tau :v | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 08:22:20
285 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
My don't walk, they run
Skinny dip rabbit holes for fun
poppin' balloons with guns
Getting high off helium
We paint white red
Each shade a different person's head

This dream, is a killer
Getting drunk the blue caterpillar
I'm peeling the skin off face
Cause I hate being safe
The normals, they make me

The crazies, make me feel sane
nuts, baby, I'm mad
The craziest that you've ever had
think I'm psycho, you think I'm gone
Tell the something is wrong

Over the bend, bonkers
You like best when I'm off my rocker
Tell you a I'm not alarmed
So what I'm crazy? The best people are
All best people are crazy

All the best people
Where is my prescription?
Doctor, doctor, please listen
My brain is scattered
You can be I'll be the Mad Hatter
I'm peeling the skin off my face
Cause I really being safe
The normals, they me afraid

Their crazy, make me feel sane
I'm baby, I'm mad
The craziest friend you've ever had
You think I'm psycho, think I'm gone
Tell the psychiatrist something is

Over the bend, entirely
You like me best when I'm off rocker
Tell a secret, I'm not alarmed
what if I'm crazy? The best people are
You think I'm you think I'm gone

So what if I'm crazy? the best people are
And I think crazy too, I know you're gone
It's probably the reason that we get
I'm baby, I'm mad
The craziest friend that you've had

You think I'm psycho, you think gone
Tell the psychiatrist something wrong
Over the bend, bonkers
You like best when I'm off my rocker
Tell you a secret, I'm alarmed

So if I'm crazy? The best people are
All the best people are
the best people are
All the best people crazy
the best people are

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang