Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Princesses Don't Cry - Aviva

Gửi Bài hát >>
Artistia Monique | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/10/2019 17:21:08
207 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Boys, they're handsome and
But always the first to tell me wrong
try to tame me, I know
tell me I'm weird and won't let it go
No, I'm fine, I'm lying on floor again

Cracked door, I always wanna you in
after all of this shit, I'm resilient
'Cause princess doesn't cry
A princess doesn't cry
monsters in the night
Don't waste our time

On boys pretty eyes
A princess doesn't cry
A princess doesn't cry
Burning like a fire
feel it all inside
But your teary eyes
'Cause princesses don't cry
Don't don't cry, oh
Don't cry
Don't cry
cry, don't cry, don't cry

'Cause princesses don't cry
Girls, so pretty and
soft to the touch
But God me rough
Girls, so heavy crown
They carry it tall
But it's weighing me

No, I'm fine
I'm lying on floor again
Cracked door
You're going to let them in once
And you come undone
'Cause a princess doesn't
A princess doesn't cry
Over monsters in night

Don't waste precious time
boys with pretty eyes
A princess doesn't cry
A princess doesn't cry
Burning like a fire
You feel all inside
But your teary eyes
'Cause princesses don't cry
Don't cry, don't oh

Don't cry
Don't cry, oh
Don't cry, don't cry, don't oh
'Cause princesses don't cry
I'm I won't waste my time
Keep it in a jar, gonna it for the next one
I'm fine, I won't waste time
Keep it in jar, gonna leave it for the next one

I'm fine
I'm on the floor again
'Cause a doesn't cry
A princess doesn't cry
Over in the night
Don't waste precious time
On boys with eyes

A princess doesn't cry
A princess doesn't cry
Burning like a fire
feel it all inside
But wipe your teary
'Cause princesses don't cry
Don't cry, don't cry
Don't cry
Don't cry
Don't cry, don't cry, cry
'Cause princesses don't cry
Don't cry, don't cry
Don't cry
Don't cry
Don't cry, don't don't cry
'Cause princesses don't cry
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang