Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

New Friends - Maty Noyes

Gửi Bài hát >>
Đừng nhìn tau :v | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 00:03:58
235 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Naked pictures of ex
Man, I didn't need to that shit
Now I'm thinking about having sex
you should keep it to yourself
You can't come over when you

because you have a key
sit around my house and smoke
No your ass is always broke
And my friend has got a boyfriend
And I hear from her anymore

And my other best friend got a girlfriend
And I don't hear from him
Ooh, ah, we never get
I think, I think Drake got it wrong
Ooh, ah, call you out again

I think, I think I need some friends
I think, I think need some new friends
I think, I I need some new friends
If you can't pay for your here
Then might never see you, dear

Spent it up at the bar
have put the gas up in your car
And best friend has got a boyfriend
And I hear from her anymore
And my best friend has got a girlfriend

Man, fuck this shit
Ooh, ah, never get along
I think, I think Drake got it wrong
Ooh, ah, I call you again
I I think I need some new friends
I think, I I need some new friends

I think, I think I need some friends
You need to help with the rent, the groceries, would assume
You take out the dog, I would do it for you
And if you try to think it, no I got a life too
You just don't respect me like I you

why'd you hit my boyfriend up on Instagram
Letting him know that you he got a nice dick
(What the fuck?)
I can forgive but I won't
Baby I but I never get
Man, you really need to stop shit

Damn, really over it
Ooh, ah, we never get
I think, I think Drake got all wrong
Ooh, I call you out again
I think, I think I need new friends

think, I think I need some new friends
think, I think I need some new friends
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang