Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

New Friends - Maty Noyes

Gửi Bài hát >>
- Ryo - | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/10/2019 00:03:58
28 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
pictures of your ex
Man, I didn't need to see shit
Now I'm thinking about you're having
Maybe should keep it to yourself
You can't come over you please

because you have a key
You sit around house and smoke
No wonder your ass is always
And my best friend got a boyfriend
And I don't from her anymore

And my other best has got a girlfriend
I don't hear from him anymore
Ooh, ah, we get along
I think, think Drake got it all wrong
Ooh, I call you out again

I think, I I need some new friends
I think, think I need some new friends
I think, I I need some new friends
If you can't pay for your here
Then I never see you, dear

Spent it all up the bar
Should have put the up in your car
And my best friend has a boyfriend
And I don't hear from anymore
And other best friend has got a girlfriend

Man, fuck this shit
Ooh, we never get along
I think, I think Drake got it all
ah, I call you out again
I think, think I need some new friends
I think, I think I some new friends

I I think I need some new friends
You need to help with rent, the groceries, I would assume
You could take out dog, I would do it for you
And if try to think about it, no I got a life too
You just don't respect me like respect you

And why'd you hit my boyfriend up on
Letting him that you know he got a nice dick
(What the fuck?)
I forgive but I won't forget
Baby I give but I never
Man, you really need to stop shit

Damn, I'm really it
Ooh, ah, never get along
I think, I think Drake got it wrong
Ooh, I call you out again
I think, I think I some new friends

think, I think I need some new friends
I think, I think I some new friends
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang