Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Cure - Lady Gaga

Gửi Bài hát >>
Hoàng bắc nguyệt | Chat Online
Thứ 4, ngày 30/10/2019 23:54:37
105 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
undress you, 'cause you're tired
Cover you as desire
When you fall asleep inside arms
May not have fancy things
But give you everything

You could ever want, it's in arms
So tell me yes
And I will give you
baby tell me yes
And I be all yours tonight

So baby me yes
I will give you everything
I be right by your side
If I can't find the I'll
fix you with my love

No matter what you know,
I'll you with my love
And if say you're okay
I'm gonna heal you
I'll always be there

I'll be the cure
Rub your feet, your hands, your
Let me take care it, babe
Close your eyes, sing your favorite song
I wrote you this

Hush baby, don't you cry
Anything you want could not be
So baby tell me
And I give you everything
So baby tell me

And will be all yours tonight
So baby me yes
And I will give everything
will be right by your side
If can't find the cure, I'll

I'll fix you with my
No matter what you know,
I'll fix with my love
And if you say you're
I'm gonna heal you

Promise I'll always there
Promise I'll the cure
fix you with my love
I'll fix you with my
If can't find the cure, I'll

fix you with my love
No matter what you I'll
I'll fix with my love
And if you you're okay
I'm gonna heal anyway

Promise I'll be there
Promise I'll be cure
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang