Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Cure - Lady Gaga

Gửi Bài hát >>
Hoàng bắc nguyệt | Chat Online
Thứ 4, ngày 30/10/2019 23:54:37
29 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
undress you, 'cause you're tired
you as you desire
When you fall asleep inside arms
not have the fancy things
But I'll give you

You could ever want, it's my arms
So baby me yes
And will give you everything
baby tell me yes
And I be all yours tonight

So baby tell me
And I give you everything
I will right by your side
If I can't find the cure,
I'll you with my love

No matter you know, I'll
I'll fix you my love
And if you you're okay
gonna heal you anyway
I'll always be there

I'll be the cure
Rub your feet, your your legs
Let me take of it, babe
Close your eyes, I'll sing favorite song
I wrote this lullaby

now baby, don't you cry
Anything want could not be wrong
So tell me yes
And I give you everything
baby tell me yes

And I will all yours tonight
So baby me yes
And will give you everything
I will right by your side
If I can't the cure, I'll

I'll you with my love
matter what you know, I'll
I'll fix you with my
And if say you're okay
gonna heal you anyway

Promise always be there
Promise be the cure
I'll fix you my love
I'll fix you with love
If can't find the cure, I'll

I'll fix you with love
matter what you know, I'll
I'll fix you with love
And you say you're okay
gonna heal you anyway

Promise I'll always be
Promise be the cure
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang