Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Count On Me - Connie Talbot

Gửi Bài hát >>
Ly Ly | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 23:21:15
483 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
If you ever find stuck in the middle of the sea
I'll sail the world to find
you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the to guide you
Find what we're made of

When are called to help our friends in need
You can count on me like one two
I'll be there and know when I need it I can count on you like four three two
And you'll be there
Cause that's what friends are surposed to do, oh
Wooooh, Wooooh
Yeah, yeah
you tossin' and you're turnin' and you just can't fall asleep

I'll sing a song
Beside you
And if you ever forget how much you really to me
Everyday I will remind
Ohh
Find out what we're made
When we are called to help our friends in
You can count on like one two three

I'll be there
And I know when I need it I can on you like four three two
And you'll be there
that's what friends are supposed to do, oh yeah
Wooooh, Wooooh
Yeah Yeah
You'll always have my shoulder when you
I'll never let go
Never say goodbye
You know you can count on me like two three
I'll be there
And I know when I need it I can count on like four three two

You'll be there
that's what friends are supposed to do, oh yeah
Count me like one two three
I'll be there
And I know when I need it can count on you like four three two
I'll be there
Cause that's friends are supposed to do, oh yeah
Wooooh, Wooooh
You can count on me 'cause I can on you

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Nấm Lùn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 22:31:55
mk thick bài này ^_^
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang