Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Count On Me - Connie Talbot

Gửi Bài hát >>
Ly Ly | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 23:21:15
627 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
If you ever find yourself stuck in the of the sea
I'll sail world to find you
If ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light guide you
out what we're made of

When we are called to help our friends in
can count on me like one two three
I'll be there and I know when I it I can count on you like four three two
And you'll be there
Cause that's what friends are to do, oh yeah
Wooooh, Wooooh
Yeah, yeah
If you tossin' you're turnin' and you just can't fall asleep

I'll sing a song
Beside you
And if you forget how much you really mean to me
Everyday I will remind
Ohh
Find out what we're made
we are called to help our friends in need
You can count on me like one three

I'll be there
And I know when I need it I count on you like four three two
And you'll be there
that's what friends are supposed to do, oh yeah
Wooooh, Wooooh
Yeah Yeah
You'll have my shoulder when you cry
I'll never let go
Never say goodbye
You know can count on me like one two three
I'll be there
And know when I need it I can count on you like four three two

You'll be there
Cause that's what friends are supposed do, oh yeah
Count on like one two three
I'll be there
And I know when I need it I can on you like four three two
I'll be there
Cause that's what friends are supposed to oh yeah
Wooooh, Wooooh
You can count on 'cause I can count on you

Bình luận:
♬♪❦❥۵ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 22:31:55
mk thick bài này ^_^
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang