Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

How Do You Do

Gửi Bài hát >>
nguyễn đức tuấn | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 23:00:27
301 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
How do you do
You like me and I you
Come and take me the hand
'Cause I wanna be your
How do you do
You like me and like you
Say do you do you do

How do you do do
I'm going on each time a holiday
And my plane leaves a place so far away
so happy 'cause it's time to celebrate
I feel like I could dance

Different people all around globe don't know
What to say there's a stranger I will show
That there is a way you can
Everybody understands
How do you do
You like me and I like
Come and take me by hand

'Cause wanna be your friend
How do you do
You like and I like you
Say how do you do do
do you do you do
How do you do
You like me and like you

Come and me by the hand
I wanna be your friend
How do you do
You like me I like you
Say how you do you do
How do you do you

so easy when you want to make a friend
When the sun is shining in distant land
a certain feeling that surrounds your mind
And you feel you can dance
When you're to the south of Africa

To or to Australia
You'll see of all colors and all kinds
Everybody understands
How do you do
like me and I like you
Come take me by the hand
'Cause I wanna be your

How do you do
You like and I like you
Say how do you do you
How do you do you
How do you do
You like me and I you
and take me by the hand

I wanna be your friend
How do you do
You like and I like you
Say how you do you do
do you do you do
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang