Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

How do you do - Boom

Gửi Bài hát >>
nguyễn đức tuấn | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 23:00:27
477 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
How do you do
You like and I like you
Come and take me by hand
'Cause I wanna your friend
How do you do
You like and I like you
Say how do you do do

How do you do do
When I'm going on time a holiday
And plane leaves to a place so far away
I'm so happy 'cause time to celebrate
Oh I feel I could dance

Different people all around the don't know
What to say there's a stranger I will show
That there a way you can communicate
Everybody understands
How do you do
You me and I like you
Come and take me the hand

'Cause I be your friend
How do you do
You like and I like you
Say how do you do you
How do you you do
How do you do
You like me and I you

Come and me by the hand
'Cause I wanna your friend
How do you do
You like me and I like
Say how do you do do
How do do you do

It's easy when you want to make a friend
When the is shining in a distant land
There's a certain feeling surrounds your mind
you feel like you can dance
you're going to the south of Africa

To or to Australia
You'll see people all colors and all kinds
Everybody understands
How do you do
You like me and I like
Come and take me by hand
'Cause I wanna be friend

How do you do
You like me and I you
Say how do do you do
How do do you do
How do you do
You like me and I like
and take me by the hand

'Cause I wanna be your
How do you do
You like me and like you
Say how you do you do
How you do you do
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang