Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

How Do You Do

Gửi Bài hát >>
nguyễn đức tuấn
Thứ 3, ngày 23/10/2018 23:00:27
231 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
How do you do
You like me I like you
and take me by the hand
'Cause I wanna your friend
How do you do
like me and I like you
Say how do you you do

How do you do do
When I'm going on each a holiday
And my plane leaves a place so far away
I'm so 'cause it's time to celebrate
I feel like I could dance

Different people all around the don't know
What say when there's a stranger I will show
That there is a way can communicate
Everybody understands
How do you do
You like me and like you
and take me by the hand

I wanna be your friend
How do you do
You me and I like you
Say how do you do you
do you do you do
How do you do
like me and I like you

Come and take me by hand
'Cause I wanna be your
How do you do
You like me and I you
Say how do you do do
How do you do you

It's so easy when you to make a friend
When the sun is shining in a distant
There's a certain feeling that surrounds your
And you feel like can dance
When you're going to the of Africa

America or to Australia
see people of all colors and all kinds
Everybody understands
How do you do
You like me and I you
Come and take me by hand
I wanna be your friend

How do you do
You like and I like you
Say how you do you do
How do you do you
How do you do
You like me and I you
Come and take me the hand

'Cause I wanna be your
How do you do
You like me I like you
Say how do you do do
How do you you do
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang