Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình cho phép nhập vào dãy số nguyên gồm n phần tử (1 <= n <= 100). Tính trung bình cộng của các phần tử lớn hơn 0 có trong dãy

Nguyễn's Lan's | Chat Online
Chủ nhật, ngày 31/12/2017 12:16:02
1.569 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập vào dãy số nguyên gồm n phần tử (1 <= n <= 100)
a) tính trung bình cộng của các phần tử lớn hơn 0 có trong dãy
b) hiện ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy
Bài tập này đã có 1 lời giải
Lời giải / Bình luận (1)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
mỹ hoa
Chủ nhật, ngày 31/12/2017 21:23:42
Chat Online
CONST spt = 100; 
VAR a: ARRAY[1..spt] OF INTEGER; 
i, n: WORD; 
s: LONGINT; 

BEGIN 
write('Can tinh tong cua bao nhieu so (<100): '); readln(n); 
writeln('Hay nhap ', n, ' con so do:'); 
s := 0; 
FOR i:=1 TO n DO 
BEGIN 
write('Nhap so thu ', i,': '); 
read(a[i]); 
s := s + a[i]; 
END; 

write('S = ', s); 
readln 
END.
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
1
1 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 1 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang