Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Anywhere I Go - Nightcore

Gửi Bài hát >>
Hạnh Trang ( Mizhu kamawa )
Thứ 6, ngày 23/11/2018 14:49:21
390 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
[Verse 1]
There's a part of
That's lying underneath
That wants to see darker side
Nothing I won't try
Once or maybe twice
Are you down take the ride?
[Pre-Chorus]
Living naive, never going deep
a pill I could swallow, swallow, yeah

Taking off the edge, all asking is
Will you be there to
[Chorus]
So down, hit ground when I'm low
Tell me anywhere I you will follow
Go round, all out when I lose

Tell anywhere I go you will follow
[Post-Chorus]
Follow, follow, follow
Tell me anywhere I go you follow
Tell me anywhere I go you will
Follow, follow, follow
Tell me anywhere go you will follow
[Verse 2]
Don't put this wrong

I know I'm strong
But I can't get this my mind
Imagine you and me
Or you and and she
do you go when you run wild?
[Pre-Chorus]
so naive, never going deep

Ain't a pill I swallow, swallow, yeah
Taking off the edge, I'm asking is
Will you be to follow?
[Chorus]
So down, hit ground when I'm going
Tell me anywhere go you will follow

Go round, all out when lose control
Tell me I go you will follow
[Post-Chorus]
Follow, follow, follow
me anywhere I go you will follow
Tell me anywhere I go will follow
Follow, follow, follow
Tell anywhere I go you will follow

Tell anywhere I go you will follow
4.8
19 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4.8 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận:
NGUYỄN KHÁNH LINH Trả lời NGUYỄN KHÁNH LINH
Thứ 6, ngày 14/12/2018 21:43:32
hay mÀ
baihat2 baihat0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.8
19 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4.8 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang