Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Tired - Alan Walker (Romy Wave Cover)

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/07/2019 15:49:34
151 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I see tears in your eyes
I feel so inside
Oh love, there's no need to
Just let me love you when your heart is
Cold hands, red eyes
two bags at midnight

They've been there for
You know what goodbye means
Just roll a cigarette
Just forget about this
waiting on the sidelines

From the sidelines
I see those in your eyes
feel so helpless inside
Oh love, there's no to hide
Just let me love when your heart is tired
If ghost pulls you up high

And it feels like lost who you are
My love, there's no to hide
Just let me love you when your heart is
you whisper, I'm alright
But I see through your white

Can't hide the secrets
Can't forget about this
And I'm waiting the sidelines
From the sidelines
I those tears in your eyes
I so helpless inside
Oh love, there's no to hide

let me love you when your heart is tired
Just let love you
Let me love you when your heart is
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang