Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Said You'd Grow Old With Me - Michael Schulte

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 10/08/2019 15:12:38
119 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I'd like to say okay, but I'm not
I try, but fall
Close mind, turn it off
can't be sober, I cannot sleep
You've got peace now

What about me?
Thought we the time, had our lives
Now you'll never get older,
Didn't say goodbye, I'm frozen in time
Getting colder, colder
One last word
One last moment
To ask you why you left here behind
You said you'd grow old with

We had plans, had visions
Now I see ahead
We were one, we golden
Forever you said
I can't be sober, I cannot
You've your peace now

What about me?
Thought we had the time, our lives
Now you'll get older, older
Didn't say goodbye, now frozen in time
Getting colder, colder
One last word
One last moment
To ask why you left me here behind
You said grow old with me

Thought we had the had our lives
Now you'll get older, older
Didn't say now I'm frozen in time
Getting colder, colder
Just one last word
One last moment
Just to ask you you left me here behind
You said grow old with me

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang