Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I need your love

Gửi Bài hát >>
Y Thiên Hàn
Thứ 6, ngày 26/10/2018 10:33:14
420 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I to be free with you tonight
I need your love
[Beat break]
I take a deep breath everytime I pass door
I you're there but I can't see you anymore
And that's the reason you're in the
I've been a ever since we fell apart

And I feel so helpless
Watch my are filled with fear
Tell me you feel the same
me in your arms again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
need to be free with you tonight

I need your love
I need your love
[Beat break]
Now I'm dreaming, will find you now?
I walk circles but I'll never figure out
What I mean to do I belong
I try to fight this but I know I'm not that
And feel so helplessly

Watch my eyes are with fear
me do you feel the same
Hold in your arms again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you
I need your love
[Beat break]
All the years
All the times
You never been to blame

And now my are open
And now heart is closing
All the lies
All the waste
I've been trying to make change
Now eyes are open
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be with you tonight

I need your love
I need your love
I need your love
1.7
5 sao / 3 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 1.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang