Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Need Your Love

Gửi Bài hát >>
Y Thiên Hàn | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/10/2018 10:33:14
541 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be with you tonight
I need your love
I a deep breath everytime I pass your door
I know you're there but I can't you anymore
And that's the you're in the dark
I've been a stranger since we fell apart

And I feel so here
my eyes are filled with fear
Tell me do you the same
Hold me in arms again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need be free with you tonight

I need your love
I need your love
Now I'm dreaming, will find you now?
I walk in circles but I'll never figure
What I mean to do I belong
try to fight this but I know I'm not that strong
And I feel so

Watch my eyes filled with fear
Tell me you feel the same
Hold me your arms again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to free with you tonight
I need your love
All the years
All the times
were never been to blame

And now my eyes open
And now my is closing
All the lies
All the waste
I've been trying to make it
Now my eyes are
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I to be free with you tonight

I need your love
I need your love
I need your love
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
2.5
10 sao / 4 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 2.5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang