Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I need your love

Gửi Bài hát >>
Y Thiên Hàn | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/10/2018 10:33:14
506 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be with you tonight
I need your love
[Beat break]
I take a breath everytime I pass your door
I know there but I can't see you anymore
And that's reason you're in the dark
I've been a ever since we fell apart

And I feel so helpless
Watch my eyes are with fear
Tell me do feel the same
Hold me in your again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you

I need your love
I need your love
[Beat break]
Now I'm dreaming, ever find you now?
walk in circles but I'll never figure out
What I mean to you, do I
I try to fight this but I know I'm that strong
And I feel helplessly

Watch my eyes are filled fear
Tell me do you feel same
Hold in your arms again
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you
I need your love
[Beat break]
All the years
All the times
You were been to blame

And now my eyes are
now my heart is closing
All the lies
All the waste
I've trying to make it change
my eyes are open
I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
need to be free with you tonight

I need your love
I need your love
I need your love
1.7
5 sao / 3 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 1.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang