Gửi đề thi của bạn

Trắc nghiệm 15 phút về kính lúp

Môn thi Vật lý - Lớp 11, Số lượng câu hỏi: 10, Thời gian làm bài: 15 phút, 21 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Phạm Quốc Anh | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/04/2017 00:06:39
1.637 lượt xem
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
1. Kính lúp dùng đểquan sát các vật có kích thước A. nhỏ.  B. rất nhỏ.  C. lớn.  D. rất lớn.  2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Khi quan sát một vật nhỏqua kính lúp ta phải  đặt vật ngoài khoảng tiêu cựcủa kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. B. Khi quan sát một vật nhỏqua kính lúp ta phải  đặt vật trong khoảng tiêu cựcủa kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. C. Khi quan sát một vật nhỏqua kính lúp ta phải  điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. D. Khi quan sát một vật nhỏqua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt đểviêc quan sát đỡbịmỏi mắt.  3. Phát biểu nào sau đây vềkính lúp là không đúng? A. Kính lúp là dụng cụquang học bổtrợcho mắt làm tăng góc trông đểquan sát một vật nhỏ. B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật. C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụcó tiêu cựngắn. D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.  4 Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cựcủa kính là: A.  f  =  10 (m). B.  f  =  10 (cm). C.  f  =  2,5 (m). D.  f  =  2,5 (cm). 5 Một người cận thịcó khoảng nhìn rõ từ10 (cm)  đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏqua kính lúp có độtụ+ 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật A. trước kính và cách kính từ8 (cm) đến 10 (cm). B. trước kính và cách kính từ5 (cm) đến 8 (cm). C. trước kính và cách kính từ5 (cm) đến 10 (cm). D. trước kính và cách kính từ10 (cm) đến 40 (cm).  6. Một người có khoảng nhìn rõ từ25 (cm)  đến vô cực, quan sát một vật nhỏqua kính lúp có độtụD = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ởvô cực. Độbội giác của kính là: A. 4 (lần).  B. 5 (lần).  C. 5,5 (lần).  D. 6 (lần).  7.Một người có khoảng nhìn rõ từ25 (cm)  đến vô cực, quan sát một vật nhỏqua kính lúp có độtụD = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ởcực cận. Độbội giác của kính là: A. 4 (lần).  B. 5 (lần).  C. 5,5 (lần).  D. 6 (lần).  8. Một người có khoảng nhìn rõ từ10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏqua kính lúp có độtụD = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ởcực cận. Độbội giác của kính là: A. 1,5 (lần).  B. 1,8 (lần).  C. 2,4 (lần).  D. 3,2 (lần).  9. Một người có khoảng nhìn rõ từ10 (cm)  đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏqua kính lúp có độtụD = + 8 (đp), mắt đặt tại tiêu điểm của kính. Độbội giác của kính là: A. 0,8 (lần).  B. 1,2 (lần).  C. 1,5 (lần).  D. 1,8 (lần).  10. Một người  đặt mắt cách kính lúp có  độtụD = 20 (đp) một khoảng l quan sát một vật nhỏ. Để độbội giác của kính không phụthuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l phải bằng A. 5 (cm).  B. 10 (cm).  C. 15 (cm).  D.  20  (cm).
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Lên đầu trang