Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Send It - Austin Mahone ft. Rich Homie Quan

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/11/2018 15:43:43
920 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
[Chorus: Austin Mahone]
Send to my phone, send it to my phone
You already know I it on the low
Baby, you trust me, promise I'm alone
I won't tell a soul, send it to my
Send it to my phone, send it to my

already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I'm
I won't tell a soul, send to my phone
[Verse 1: Austin Mahone]
took it in the mirror, so I could see it clear
Baby have no fear, know it's stayin' here

I you wanna share, baby might as well
You know I it trill, you know I'd never tell
I'm sure you took a slide me one or two
I know when that hotline bling, that can only one thing
You know what I like, been waitin' on

What's takin' so long? Send it to phone
[Chorus: Austin Mahone]
Send it to my phone, send to my phone
You already know I keep it on the
Baby, can trust me, promise I'm alone
won't tell a soul, send it to my phone

[Verse 2: Rich Homie Quan]
Okay now send it to my phone like message that's on read
Send it to phone, new picture, open legged
Hope they ready
Austin got them motivated
Send it to phone like a notification
Send it to my phone, but ringer cut off

I can't leave you even though I'm single and I'm
Send it to my like a message from my BM
Notify on my phone like a message in my DM
Send it
it to my phone, send it to my phone
already know I keep it on the low

Baby, can trust me, promise I'm alone
I won't a soul, send it to my phone
[Chorus: Austin Mahone]
Send it to my phone, send to my phone
You already know I it on the low
Baby, can trust me, promise I'm alone

I won't tell a soul, send to my phone
[Bridge: Austin Mahone]
Baby what's the move? need no attitude
know it'll stay just between me and you
I wanna already, it's the perfect view
Tell me if you're leaving, can have it soon?

Tell you that I love you, ain't none above you, yeah
I wanna you, babe
I promise, baby girl, it'll be our little secret,
gonna keep it, yeah
Let no see it, except for me

[Chorus: Austin Mahone]
Send it to my phone, send to my phone
You already know I keep it on low
Baby, you can trust me, promise I'm
I won't tell a soul, it to my phone
it to my phone, send it to my phone

You already know I keep it on the
Baby, can trust me, promise I'm alone
I won't tell a send it to my phone
Send to my phone
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4.2
21 sao / 5 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang