Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Send It - Austin Mahone ft. Rich Homie Quan

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/11/2018 15:43:43
843 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
[Chorus: Austin Mahone]
Send to my phone, send it to my phone
You already know I keep it the low
Baby, can trust me, promise I'm alone
I won't tell soul, send it to my phone
Send it to my phone, send to my phone

You already know I keep it on low
Baby, you can trust promise I'm alone
I won't tell soul, send it to my phone
[Verse 1: Austin Mahone]
You took it in the mirror, so I could see clear
Baby have no fear, you it's stayin' here

I you wanna share, baby might as well
You know I keep it you know I'd never tell
I'm sure you a few, slide me one or two
I know when that hotline bling, that can only mean thing
You know what I like, I've waitin' on

What's takin' so long? Send it my phone
[Chorus: Austin Mahone]
Send it to my phone, it to my phone
You already know I it on the low
Baby, you can trust promise I'm alone
won't tell a soul, send it to my phone

[Verse 2: Rich Homie Quan]
Okay now send it my phone like a message that's on read
Send it to my phone, new picture, legged
Hope they ready
Austin got them motivated
it to my phone like a notification
Send it to phone, but my ringer cut off

I can't leave alone, even though I'm single and I'm
Send it to my phone like a from my BM
Notify me on my like a message in my DM
Send it
Send it to my phone, send it to phone
You already I keep it on the low

Baby, you can trust me, promise alone
I won't tell a soul, send it to my
[Chorus: Austin Mahone]
it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on low
Baby, you trust me, promise I'm alone

I won't tell a soul, send to my phone
[Bridge: Austin Mahone]
Baby what's the move? Don't no attitude
You know it'll stay just between me you
I wanna see already, it's the perfect
Tell me if you're leaving, I have it soon?

Tell you that I love yeah, ain't none above you, yeah
wanna see you, babe
promise, baby girl, it'll be our little secret, yeah
I'm gonna keep yeah
Let no one see it, except for

[Chorus: Austin Mahone]
Send it to my phone, send it my phone
You already know I it on the low
Baby, you can trust promise I'm alone
I tell a soul, send it to my phone
Send it to my phone, send it to my

You already know I keep on the low
Baby, you can trust promise I'm alone
I won't tell a soul, send it my phone
Send it to my
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4.2
21 sao / 5 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang