Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Because I Love you - Shakin' Stevens

Gửi Bài hát >>
Hoàng Thị Tú Uyên
Thứ 5, ngày 15/11/2018 22:30:49
225 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
If I got down on my knees and I pleaded you
If I crossed a million oceans just to with you
Would you let me down?
If I climbed the highest mountain just to you tight
If I said that I would love you every single

Would you ever me down?
I'm sorry if it sounds kinda sad
It's just that I'm
So worried that you'll let me
Chorus:
Because I you, love you

you, so don't let me down
I swam the longest river just to call your name
If I said the way I feel for you would change
you ever fool around?
Well, I'm sorry if it sounds bad

just that I'm worried
I'm worried that you'll let me down
Because I love you, you
Well, sorry if it sounds kinda bad
It's that I'm worried

I'm so worried that you'll me down
Because I love you, love
I love you, love you, you
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang