Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Me - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 23:20:54
104 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">I promise that you'll never find another like me
I know that I'm a handful baby
know I never think before I jump
And you're the kind guy the ladies want
And there's a of cool chicks out there
I that I went psycho on the phone

I never well enough alone
trouble's gonna follow where I go
And there's a of cool chicks out there
one of these things is not like the others
Like a rainbow all of the colors

Baby doll, when comes to a lover
I promise you'll never find another like me
I'm the only of me
Baby, that's fun of me
You're the one of you

Baby, the fun of you
(And I promise that nobody's gonna love you me)
I know tend to make it about me
I know you never get just what you
But I will bore you, baby

And there's a lot lame guys out there
And when we had that fight out in rain
You ran after me and called name
I never want to see you walk
And there's lot of lame guys out there

'Cause one of these is not like the others
Living in winter, I am summer
Baby doll, when it comes a lover
I promise that you'll never find another like
I'm the only of me

Let me keep company
You're the only one of
Baby, that's the fun you
(And I that nobody's gonna love you like me)
Hey kids, is fun!

Girl, there ain't no 'I' team
But you know, there a 'me'
Strike the band 1, 2, 3
I promise you'll never find another like me
Girl, there ain't no in team

But you know there is a
And you can't spell without me
I promise that you'll never find another like
I'm the only one of me the only one of me)
Baby, the fun of me (Baby, that's the fun of me)

You're the one of you
Baby, that's the fun you
I promise that nobody's gonna love you like me
Girl, there ain't no 'I' team
But you know there is 'me'

I'm the only of me
Baby, the fun of me
Strike the band 1, 2, 3
You can't awesome without me
the only one of you

Baby, that's the fun of
And I promise that nobody's gonna love you me
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang