Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Thank U, Next - Ariana Grande

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 23:27:28
130 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I'd end up with Sean
But he wasn't match
Wrote songs about Ricky
Now I and laugh
Even almost got married
And for Pete, I'm thankful

Wish I could say, "Thank to Malcolm
'Cause he was angel
One taught me love
One taught me patience
one taught me pain
Now, I'm so amazing
I've loved and lost
But that's not I see

So, look what I
Look what you taught
And for that, I
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next
I'm so fuckin' for my ex
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin'
Spend time with my friends

I ain't worried nothin'
Plus, I met someone
We havin' better discussions
know they say I move on too fast
But this one gon'
'Cause her is Ari

And I'm so with that (so good with that)
taught me love (love)
She taught me (patience)
How she handles pain
That amazing (yeah, she's amazing)

I've loved I've lost (yeah, yeah)
that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found yeah)
Ain't no need for searching, for that, I say
Thank you, next (thank you,

Thank you, next you, next)
Thank you, next you)
I'm so fuckin' grateful for ex
Thank you, next (thank next)
Thank next (said thank you, next)

Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I'm so fucking
One day I'll down the aisle
Holding hands with my
I'll be thanking dad
'Cause grew from the drama

Only wanna do once, real bad
Gon' make that last
God forbid something happens
Least song is a smash (song is a smash)
I've so much love (love)
so much patience (patience)

I've learned the pain (pain)
I turned out amazing (turned out
loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah,

Ain't no for searching
And for that, say
Thank you, next (thank you,
Thank next (thank you, next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful my ex

you, next (thank you, next)
Thank you, next (said you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang