Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Thank U, Next - Ariana Grande

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 23:27:28
86 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Thought I'd end up Sean
But he a match
Wrote songs about Ricky
Now listen and laugh
Even almost got married
for Pete, I'm so thankful

Wish I could say, "Thank to Malcolm
he was an angel
One taught me love
One taught me patience
And one taught pain
Now, I'm so amazing
I've loved I've lost
But that's what I see

So, look what I
Look what you me
And for that, say
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful my ex
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin'
more time with my friends

ain't worried 'bout nothin'
Plus, I met else
We havin' better discussions
I know they say I move too fast
But this gon' last
'Cause her name is

And I'm so good that (so good with that)
She taught me (love)
She taught me (patience)
she handles pain (pain)
That shit's (yeah, she's amazing)

I've loved I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah,
'Cause look what I've found yeah)
Ain't no need for searching, and that, I say
Thank you, next (thank you,

you, next (thank you, next)
Thank you, (thank you)
I'm so grateful for my ex
Thank you, (thank you, next)
Thank you, next (said thank next)

Thank you, next (next)
I'm so grateful for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I'm so fucking
day I'll walk down the aisle
Holding hands with my
be thanking my dad
'Cause she from the drama

Only do it once, real bad
Gon' make that shit
God forbid something happens
Least song is a smash (song is a smash)
I've got so much love
Got so much (patience)

I've from the pain (pain)
turned out amazing (turned out amazing)
I've loved I've lost (yeah, yeah)
that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've (yeah, yeah)

Ain't need for searching
And for I'll say
Thank you, (thank you, next)
you, next (thank you, next)
Thank you, next
I'm so fuckin' for my ex

Thank you, next (thank next)
Thank you, next thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang