Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Sign Of The Times - Harry Styles

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/07/2019 16:11:10
135 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Just stop your crying, it's sign of the times
Welcome to the show
Hope you're your best clothes
can't bribe the door on your way to the sky
You look pretty good here

But ain't really good
We never learn, we been before
Why are we stuck and running from
The bullets? The bullets?
We learn, we been here before
are we always stuck and running from

The bullets? The bullets?
Just stop your crying, it's a sign of times
We gotta get from here
We gotta away from here
Just your crying, it'll be alright
They told me that the end near

We gotta get from here
Just stop your crying, have the time of life
Breaking through the atmosphere
And are pretty good from here
Remember everything will be
We meet again somewhere

Somewhere away from here
We learn, we been here before
Why are we always stuck and running
The bullets? The bullets?
We never learn, we here before
Why are we always stuck and from

The bullets? The bullets?
Just stop your crying, a sign of the times
gotta get away from here
We gotta get from here
Stop your baby, it'll be alright
They told that the end is near

gotta get away from here
We never learn, we been here
Why we always stuck and running from
The bullets? The bullets?
We never we been here before
Why are we always stuck and running

The bullets? The bullets?
We don't talk enough, we should open
Before it's all much
Will we ever learn? We've been before
It's just we know
Stop your crying, baby, it's a sign of the

We gotta get away, we got to get
We got get away, we got to get away
We got to, got to run
We got we got to run
We got to, got to run

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang