Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Waste It On Me - Steve Aoki feat. BTS

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/10/2018 10:49:42
592 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You say is messed up
You say that it don't
You don't wanna no, no
Baby, I'm no stranger
To heartbreak and pain of
Always being let go
And I know there's no this right, this right (This right)

And I know there's changing your mind, your mind (Your mind)
But we both each other tonight, tonight (Oh yeah)
So if love is nothing more than a waste of your time
Waste it me, waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not it on me? Waste it on me

(Waste it on me)
Baby, why waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
we don't gotta go there
Past lovers and warfare
just you and me now (Yeah, yeah)
I don't your secrets

I'll pick up the pieces
pull you close to me now (Yeah, yeah)
And I know there's making this right, this right (Yeah)
I know there's no changing your mind, your mind (Oh)
But we found each other tonight, tonight (Oh yeah)

So if love is nothing more than just a of your time
Waste it on me, it on me
(Waste it on me)
Tell why not waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Baby, why not waste it on me? Waste it me
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it on me? Waste it me

(Waste it on me)
Tell me, why not?
Yay,
Don't you think there must a reason
Yeah
Like we our names
Don't you think we got season
That come after spring
wanna be your summer
wanna be your wave

Just treat me a comma
I'll take you a new phrase
Yeah, come just eat me and throw me
If not your taste, babe, waste
Waste it on me
And know there's no making this right, this right (Yeah)

And I know there's changing your mind, your mind (Oh)
But we both found each tonight, tonight (Oh, yeah)
So if love is nothing more just a waste of your time
Waste it on me, waste it on
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it on me? Waste it me

(Waste it on me)
Baby, why not waste it on me? Waste it me
(Waste it on me)
Tell me, not waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang