Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Waste It On Me - Steve Aoki feat. BTS

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/10/2018 10:49:42
443 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
[Verse 1: Jungkook]
You say is messed up
You say it don't work
You don't try, no, no
Baby, I'm no stranger
To heartbreak and the of
Always being let go
[Pre-Chorus: Jungkook, RM & Jimin]
And I know there's no making right, this right (This right)

And I know there's no changing your your mind (Your mind)
But both found each other tonight, tonight (Oh yeah)
So if love is nothing more than just a waste of time
[Chorus: Jungkook, RM & Jimin]
Waste it on me, waste it me
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it me? Waste it on me

(Waste it on me)
Baby, why not waste it on me? Waste it on
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it on Waste it on me
(Waste it on me)
[Verse 2: RM]
So we don't gotta go
Past lovers and warfare
It's just and me now (Yeah, yeah)
don't know your secrets

But I'll up the pieces
And pull you close to me (Yeah, yeah)
[Pre-Chorus: Jungkook, RM & Jimin]
And I know there's no making right, this right (Yeah)
And I know no changing your mind, your mind (Oh)
But we found each other tonight, tonight (Oh yeah)

if love is nothing more than just a waste of your time
[Chorus: Jungkook, RM & Jimin]
Waste it me, waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Baby, not waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it me? Waste it on me

(Waste it on me)
Tell me, why not?
[Verse 3: RM]
Yay,
you think there must be a reason
Yeah
Like had our names
Don't you we got another season
That come after spring
I be your summer
wanna be your wave

Just treat me like a
I'll take you to new phrase
Yeah, come just eat me throw me away
If I'm not taste, babe, waste
Waste it on me
[Pre-Chorus: Jungkook & Jimin]
And I know there's making this right, this right (Yeah)

And know there's no changing your mind, your mind (Oh)
we both found each other tonight, tonight (Oh, yeah)
So if love is nothing more just a waste of your time
[Chorus: Jungkook, RM & Jimin]
it on me, waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not waste it on me? Waste it me

(Waste it on me)
why not waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
me, why not waste it on me? Waste it on me
(Waste it on me)
Tell me, why not?
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang