Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Demons - Nightcore

Gửi Bài hát >>
Ngân Trần
Thứ 5, ngày 15/11/2018 15:09:56
324 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
When the days cold
And the cards fold
And the saints we
all made of gold
When your dreams all

the ones we hail
Are the of all
And the blood's run
wanna hide the truth
I wanna shelter you
But the beast inside

There's we can hide
No matter what breed
We still are made of
This is kingdom come
This my kingdom come

When you feel heat
Look into my eyes
It's where my hide
It's where my hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where demons hide
It's where my demons

When the curtain's call
It's the last all
When the lights out
All the sinners crawl
So they dug grave
And the masquerade
Will come calling out
At mess you've made
Don't wanna let down

But am hell bound
Though this is all you
Don't hide the truth
No matter we breed
still are made of greed

This is my kingdom
This my kingdom come
When you feel heat
Look into my eyes
It's where my hide
It's where demons hide

Don't get too close
It's dark inside
It's where demons hide
It's where my demons
They say it's what you
I say up to fate
It's woven in my

I need let you go
Your eyes, they shine bright
I wanna save light
I escape this now
you show me how

When you feel my
Look into my eyes
It's where my demons
It's where my demons
Don't get too close
It's dark inside
It's where my hide
It's where demons hide

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang