Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Demons - Nightcore

Gửi Bài hát >>
Ngân Trần
Thứ 5, ngày 15/11/2018 15:09:56
111 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
When the days are
the cards all fold
And saints we see
Are all of gold
When your all fail

the ones we hail
Are the of all
And the blood's stale
I wanna hide the
I wanna shelter you
But with beast inside

There's nowhere we hide
matter what we breed
We still made of greed
This is my kingdom
This is my kingdom

When you feel heat
Look into my eyes
It's where my demons
where my demons hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where demons hide
It's where demons hide

When the curtain's call
It's last of all
When lights fade out
All the sinners crawl
So they dug grave
And the masquerade
Will come calling out
At the you've made
Don't wanna you down

But am hell bound
Though this is all you
Don't hide the truth
No matter we breed
We are made of greed

This is my kingdom
This my kingdom come
When you my heat
Look into my eyes
where my demons hide
It's where my demons

Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons
It's my demons hide
They it's what you make
I say it's to fate
woven in my soul

I need to let go
Your they shine so bright
wanna save that light
can't escape this now
you show me how

you feel my heat
Look into my eyes
It's where my hide
It's where my demons
Don't get too close
It's dark inside
It's my demons hide
It's my demons hide

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang