Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Way back home - Shaun

Gửi Bài hát >>
Hàn Tử Mặc _Devil
Thứ 2, ngày 12/11/2018 23:45:59
1.446 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Reaching out to you in the of the night
No matter where I go, always end up by side
At the end this journey, time has led me back
Back to my home, now I found way back home
No matter how shut it out,

Like a drawer it again
and when you up to the sky
somehow you always end up with me and all the times let you go,
know they're all the same oh no oh
The countless roads that led me it's you I found on the way

Although I empty out the heart, that this would be the last
the steps my feet would take, would always to you
So stop, just stop.
Reaching out to you in the dead of night
No matter where I go, always end by your side
At the end of this time has led me back

Back to my now I found the way back home
Quietly up the door
And your memories out
through the shattered times
are you're shining bright

You live in this
Astray and lonely heart
So stop, just stop.
Reaching out to you the dead of the night
No matter where I go, always end up by your
At the end of this journey, time has led me back
Back to my home, I found the way back home

to search the world for all of me
To write this story that you complete
I'd lose it all my love, coz you're that I need
All the lights are turned out, could you hold me close?
Close your eyes, hold them tight, silently I'll make my

Closer to you,
In my there you will stay
I need just anybody, you're the only one
Wait until you're home, til that day then not done.
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang