Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Blue Skies - Lenka

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 00:53:41
36 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
We've been waiting, anticipating change our way
You're my baby through the bad lights the greater days
I know something good is waiting just around the corner
There's new day dawning, there's a new life for us
Got to keep on holding for just a little longer I know

But that it's gonna be blue skies for you I
We'll step out of the shadows and into the light
Yeah it's gonna blue skies for you and I
my heart beats slow as the storm carries on up high
And clouds roll by

I can feel it, a comet, fast and fierce and wild
I can it every time I look into those eyes
Tell me is really gonna storm again
Will the turn dark, will the rain begin?
I be with you wherever lightning strikes cause I know

That it's gonna be skies for you and I
We'll step out of the shadows and walk the light
Yeah it's gonna blue skies for you and I
But my heart beats slow as the storm on up high
And clouds roll by

the clouds roll by
I couldn't stand the rain one more day
know we can make it go away
Can you feel it?
Like a fever, burning till it
Blue skies for and I

We'll step out of shadows and walk into the light
Yeah it's gonna be skies for you and I
But my heart beats slow as the storm carries up high
the clouds roll by (Blue skies, blue skies)
And the clouds roll by (Blue skies, blue

And the clouds roll by skies, blue skies)
And the clouds roll by (Blue blue skies)
And the clouds by
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang