Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Blue Skies - Lenka

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 00:53:41
104 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
We've been waiting, anticipating change coming our
You're my baby through the bad lights to greater days
I know that something good is waiting just around the
There's a day dawning, there's a new life for us
Got to keep holding on for just a little longer I know

But that it's gonna be blue skies for and I
We'll step out of the shadows walk into the light
it's gonna be blue skies for you and I
But my heart beats slow as the storm on up high
the clouds roll by

I feel it, it's a comet, fast and fierce and wild
I can see it every time I into those eyes
Tell me is it gonna storm again
Will the sky turn dark, will the begin?
I wanna be with you wherever lightning strikes cause I

That it's gonna be blue skies for you and
We'll step out of the shadows and walk into the
Yeah it's be blue skies for you and I
But my heart beats slow as the storm on up high
And clouds roll by

And the clouds roll
I couldn't stand the rain for more day
I know can make it go away
Can you feel it?
Like a burning till it breaks
skies for you and I

We'll step out of the and walk into the light
Yeah it's gonna be skies for you and I
But my beats slow as the storm carries on up high
And the clouds roll (Blue skies, blue skies)
And the clouds roll by skies, blue skies)

the clouds roll by (Blue skies, blue skies)
And the clouds roll (Blue skies, blue skies)
And clouds roll by
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang