Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Blue Skies - Lenka

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 00:53:41
72 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
We've been waiting, anticipating change coming our
You're my baby through the bad lights the greater days
know that something good is waiting just around the corner
There's a new day dawning, there's a new for us
Got to keep on holding on for just a longer I know

But that it's gonna be blue skies you and I
We'll out of the shadows and walk into the light
it's gonna be blue skies for you and I
But my heart beats slow as the storm carries up high
And the clouds by

I can feel it, it's a comet, fast and fierce and
I can see every time I look into those eyes
Tell is it really gonna storm again
Will the sky dark, will the rain begin?
I wanna be with you wherever lightning strikes I know

That it's gonna blue skies for you and I
We'll step out of the shadows and into the light
it's gonna be blue skies for you and I
But my heart beats slow as the carries on up high
And the clouds by

And the clouds by
I couldn't stand the for one more day
I know we can make go away
Can you feel it?
a fever, burning till it breaks
Blue for you and I

We'll step out of the shadows and walk into light
Yeah it's gonna be blue skies for and I
But my heart beats slow the storm carries on up high
And the clouds by (Blue skies, blue skies)
And the clouds roll by (Blue blue skies)

the clouds roll by (Blue skies, blue skies)
And the roll by (Blue skies, blue skies)
And clouds roll by
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang