Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Blue Skies - Lenka

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 00:53:41
91 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
We've been waiting, anticipating change coming way
You're my baby through the bad lights the greater days
I know that something good is waiting just around corner
There's new day dawning, there's a new life for us
to keep on holding on for just a little longer I know

that it's gonna be blue skies for you and I
We'll step of the shadows and walk into the light
it's gonna be blue skies for you and I
But my heart beats slow as the carries on up high
And the clouds by

can feel it, it's a comet, fast and fierce and wild
I can see it every time I look those eyes
Tell is it really gonna storm again
Will the turn dark, will the rain begin?
I wanna be with you wherever lightning strikes cause I

That it's gonna be blue for you and I
We'll step out of the and walk into the light
Yeah gonna be blue skies for you and I
But my heart beats slow as storm carries on up high
And the clouds by

And the clouds roll
couldn't stand the rain for one more day
I know can make it go away
Can you feel it?
Like a burning till it breaks
skies for you and I

We'll step out of the shadows and walk into light
Yeah it's gonna blue skies for you and I
But my heart beats slow as the storm on up high
And the roll by (Blue skies, blue skies)
And the clouds roll by (Blue skies, skies)

And clouds roll by (Blue skies, blue skies)
And clouds roll by (Blue skies, blue skies)
And the roll by
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang