Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor (Cover by Jasmine Thompson)

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 18:26:10
291 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I found myself dreaming silver and gold
Like a scene from a movie that every heart knows
We were walking on moonlight, and you pulled close
Split second and you and then I was all alone
I woke up in tears, with by my side

A breath of relief, and I
No, we're not promised
So I'm gonna love like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you, like I'm saying
we're standing, I won't take you for granted

Cause we'll never when
When we'll run out time
So I'm love you
In the blink an eye, just a whisper of smoke
You could lose everything, the truth is you know

So I'll kiss you babe any chance that I get
I'll make the most of the minutes and love with regret
So let's take our time to what we want
Use what we got it's all gone
'Cause no, we're promised tomorrow

So I'm love you like I'm gonna lose you
I'm gonna love you, we're saying goodbye
So I'm gonna love you like I'm lose you
I'm gonna hold you, like I'm saying
we're standing, I won't take you for granted

Cause never know when
When we'll run out of
I'm gonna love you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang