Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor (Cover by Jasmine Thompson)

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 18:26:10
211 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I found myself in silver and gold
Like a scene a movie that every broken heart knows
We were walking on moonlight, and you pulled me
Split second and you disappeared and then I all alone
I woke up in with you by my side

A of relief, and I realized
No, not promised tomorrow
So gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna you, like I'm saying goodbye
we're standing, I won't take you for granted

Cause we'll know when
When run out of time
So I'm love you
In the blink of an eye, just a of smoke
You could lose everything, the truth is you never

So I'll kiss you longer babe any chance that I
I'll make the most of the minutes and love no regret
So let's our time to say what we want
Use what we got before it's all
'Cause we're not promised tomorrow

So I'm gonna love like I'm gonna lose you
I'm gonna love you, like we're saying
So I'm gonna love like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you, like I'm goodbye
Wherever we're standing, I won't take you granted

Cause never know when
When we'll run out time
I'm gonna love you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang