Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are The Reason - Calum Scott (Cover by Alexandra Porat)

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 10/08/2019 15:06:54
46 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
There goes heart beating
Cause are the reason
I'm losing my sleep
Please come back now
There goes mind racing
And are the reason
That I'm still breathing
I'm hopeless now
I'd climb every mountain
And swim every ocean
to be with you

fix what I've broken
Oh, cause I need you see
you are the reason
There goes my hands
And you the reason

My heart keeps bleeding
And I need you
If I could back the clock
make sure the light defeated the dark
spend every hour, of every day
Keeping you safe
I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be you

And fix what broken
Oh, cause need you to see
That you are the
You are the reason
I need you to me tonight
I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to with you

And fix I've broken
Cause I need you see
That you are reason
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang